گام سوم :
خلاصه نویسی و حفظ
بدون شک هم اکنون دردنیایی قرار داریم که برای هر موضوعی هزاران منبع وجود دارد و باید برای فهمیدن یه نکته به همه آنها مراجعه کنیم. برای توضیح و تفسیر یک موضوع که قرار است درباره آن حرف بزنیم نمی توانیم تعداد زیادی برگه را جلوی مخاطبین بگیریم و آن را رو خوانی کنیم در واقع این کار بچه های ابتدایی است..

پس باید برای این کار چاره ای داشته باشیم و اون خیلی ساده است :: خلاصه نویسی …

خلاصه نویسی باید در برگیرنده چند نکته باید باشد اول اینکه جمله یا عبارت کلیدی را خلاصه بنویسیم که راحت تر حفظ می کنیم

دوم اینکه چیزی را خلاصه نویسی کنیم که برای برگردندان سایر مطالب به ما کمک کند

سوم اینکه چیزی را در خلاصه بیاوریم که بدانیم برای بیان آن باز مجبور به توضیح اضافه ای نیستیم.

ما با خلاصه نویسی مطلب رو به طور انفرادی برای خودمان کاملا هضم شده باید تصور کنیم و در مقابل مخاطب باید سعی کنیم همان فهمی که از مطلب بدست آوردیم باز گوکنیم. یادتون باشه قرار نیست هیچ تکلفی در کار باشه همه چی ساده و قابل فهم بیان میشه تا مخاطب درک درستی پیدا کنه و درباره مخاطب در آموزش های بعدی گفت و گو خواهیم کرد
در ذهن تون سعی کنین همیشه برای حفظ یک مطلب برای یک شخص فرضی توضیح بدید و حالتی شبیه به آموزش دادن اون مطلب به دیگران باشه

حفظ کردن مطالب برای یاد گیری بسیار سخت تر از حفظ کردن برای یاد دادن و آموزش هست

بسیاری از افراد رو دیدید که در هنگام سخنرانی تکه کاغذی در دست دارن و مطالب خلاصه نویسی شده رو برای خودشون مرور میکنن این کار خوبیه اما به شرطی که همیشه اون کاغذ مخفی از چشمان مخاطب شما باشه نه مستقیما در دست شما چون جلوه خوبی نداره و یک نقطه ضعف محسوب میشه

  برچسب ها :  نظرات