اعتماد-به-نفس

 

گام چهارم

مرحله دوم اعتماد به نفس

همیشه در زندگی خودمون افرادی رو دیدیم که به راحتی با صدای بلند و بدون هیچ ترسی از نظرات دیگران در جمع حرف میزنند اما واقعا علت این اعتماد به نفس دوست داشتنی چیه ؟؟

 

بیان حقیقت 

همه ما همیشه در یک محیط جمعی از خانواده تا مدرسه تا دانشگاه تا هر جای دیگری که بودیم نیاز به اطلاعات از وقایع و اتفاقات روزانه داشتیم. راه های به دست آوردن این اطلاعات و این اخبار به چند طریق ممکن بود که عبارتند از کسب توسط خودمان از یک منبع اگاه به طور مثال در خانواده ها همیشه مادر ها از همه اتفاقات کاملا اگاه هستند و یا راه دوم کسب اخبار به وسیله منابع مکتوب مانند مطالعه قوانین دانشگاه در وبسایت ها و یا شنیدن از افرادی که این اخبار را به طور جامع طبق تجربه در اختیار دارند سوال کنیم.

بحث اصلی ما درباره همین مورد سوم یعنی افراد اگاه می باشد: اگر در جمع خانوادگی خودت دقت کرده باشید افرادی را مشاهده کردید که همیشه از آن ها درباره موضوعات مختلف نظر خواهی می شود و همه میدانند که این شخص درست ترین نظر و بهترین راه حل و را ارائه میدهد و تا کنون هیچ وقت درباره  موضوعی که اطلاعی نداشته حرفی نزده و اگر چیزی را توضیح داده قطعا این ابراز نظر با مطالعه و با داشتن اطلاعات کافی بوده و به همه ما از این اشخاص به عنوان ادم راستگو و دارای حق یاد میکنیم و میدانیم که میتوانیم به آنها اعتماد کنیم از طرفی این افراد به راحتی میگویند که من در باره فلان موضوع اطلاعاتی ندارم و بعدا پاسخگوی سوال شما هستم و هیچ ترسی از گفتن جمله هم اکنون نمیدانم ولی بعدا اطلاع کسب خواهم کرد ندارند.

برای این افراد چطور اعتماد به نفس ایجاد می شود ؟؟ با دادن اطلاعات درست و صحیح درباره هر موضوعی به مرور زمان سایر افراد همیشه برای نظر خواهی به سمت این افراد کشیده خواهند شد و به دنبال همین امر شخص به این باور میرسد که برای دیگران مهم است و همیشه مورد احترام خواهد بود در وجود خود طبق تجربه ای که به دست اورده و به خاطر یک تمرین ناخواسته در روال کاملا عادی زندگی به مرور زمان اعتماد به نفس برای حرف زدن در هر جمعی را به دست خواهد آورد.

طبیعتا برعکس مورد فوق هم صادق است کسانی که بدون هیچ پشتوانی اطلاعاتی و بدون در نظر داشتن اینکه حرفی که هم اکنون می زنند چه نتیجه ای در مورد دیدگاه دیگران نسبت به خودشان دارد همیشه منزوی خواهند بود.

در واقع با انجام دو مورد میتوان به طورعادی در زندگی روزمره به مرحله بالایی از اعتماد به نفس رسید :

  • صحبت درباره موردی که اطلاعات کاملی از آن داریم
  • گفتن تمام حقیقتی که آن را توضیح می دهیم

و با توجه با این که هیچ موقع حرف های ما رد نمی شود یعنی نقضی بر آن نیست پس تمام موارد فوق اجرا خواهد شد.

 

  برچسب ها :  نظرات