گام پنجم :

مخاطب شناسی

تمام اتفاقات ما در طول روز در بین افراد و انسان ها میفتد و باید بدانیم هر عملی از ما سر بزند عکس العملی را نیز به دنبال خواهد داشت پس باید روی بسیاری از حرکات خود کمی تفکر کنیم و بدانیم که برای هر جایی و هر جمعی ادبیات خاصی باید در رفتار و گفتار به کار گرفته شود. برای سخنرانی در هر جمعی باید از قبل بدانیم که :

 • برای چه سن و سالی سخنرانی میکنیم
 • برای چه نوع فرهنگی سخنرانی میکنیم
 • برای چه نوع تحصیلاتی
 • برای چه مدل مشاغل
 • برای افرادی که نسبت به موضوع ما آگاهی دارند یا کاملا بی اطلاع هستند
 • برای کسانی که ما را قبول دارند و آشنایی با ما دارند یا افراد غریبه
 • برای جمعی که قرار است ما را قضاوت کنند یا قرار است آموزش ببینند
 • برای کسانی که با میل و علاقه به جلسه آمدند یا افرادی که به زور مجبورند جلسه را تحمل کنند

و این موارد بسیار متنوع می باشد که باید یک دید جامع نسبت به طرز بیان و نحوه جدی بودن و شوخ بودن داشت و تمرین و تکرار کرد اما بحث اصلی اینجاست که هر کدام از حالت هایی که گفته شد چه نوع برخوردی را می طلبد.

همه ما شنیدیم که چونکه با کودک سرو کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد

به درستی میتوان از این جمله فهمید که برای هر دسته از افراد با عناوین مختلف باید با زبانی که قابل فهم برای خودشان است صحبت کرد. باید همیشه پیش از سخنرانی و حتی جمع آوری مطالب بدانیم که برای چه کسانی میخواهیم صحبت کنیم یعنی ما تا حدودی باید مطالب را نیز با مخاطبین هماهنگ کنیم اما مراحلی که در زیر گفته می شود حتما رعایت کنید :

 • جتما برای اینکه بدانید جو جلسه و فضای حاکم بر آن چگونه است زمانی را پیش از شروع صحبت هایتان در آن جا حضور پیدا کنید و این خود باعث کاهش استرس می شود.
 • برای آنکه در ابتدای صحبت ثابت کنید که قرار نیست حرف های خسته کننده بزنید باید شبیه یک بمب بترکید !!!!!!! ابتدای جلسه تمام افراد را متوجه حضور گرم خود بکنید و بتوانید جو بسیار هیجانی را از حضور خود بدهید برای این کار میتوان به عنوان مثال از همه افراد پرسید که آیا ویژگی های خوبی دارید ؟؟؟ پاسخ همه مثبت خواهد بود پس از آنها بخواهید که بایستند و خودشان را تشویق کنند و ۳۰ ثانیه یه خوبی های خود فکر کنند در حالی برای این خوبی ها خودشان را تشویق می کنند این کارها در ابتدای جلسه بسیار بسیار کمک کننده است به اینکه افراد با علاقه بیشتری به حرف های شما گوش بدهند
 • برای اینکه مخاطبین بدانند که برای شما اهمیت دارند و شما به دید افراد ناتوان به آن ها نگاه نمی کنید در طول بحث آن ها را نیز درگیر نظر دادن و یا نوشتن یک بخش کوتاه درباره موضوع جلسه بکنید و به فردی که میدانید از همه بهتر است اجازه ارائه مطالب بدهید
 • برای اینکه بدانید باید در ادامه چکار کنید همراه باشید با brain clippy
  برچسب ها :  نظرات