گام هفتم

سخنرانی بدون استرس

همه ما میدانیم که در مواقعی که احساس خطر کنیم استرس بیشتری توسط هورمن ها به بدن منتقل می شود و در عملکرد عادی ما تاثیر دارد و قطعا از حالت عادی خود خارج شده و تصمیم گیری دچار نقص خواهد شد و در بین این موارد کافیست تا یک عامل خارجی هم بر شدت این هیجانات اضافه کند و دقیقا کار ما تمام است ….

rabinz

rabinz

حالتی شبیه زمانی که می فهمیدیم داریم در مقابل چشم ناظم مدرسه دوستمان را کتک میزنیم …. !!!!!

اما منظوراز گفته های بالا برای توضیح بیشتر مقابله با این حالت است زمانی که داریم در مقابل عده ای  از دوستان صمیمی حرف میزنیم میدانیم که آنها ما را میشناسند و میدانند شوخ و جدی بودن ما چه زمانی است و یا جمله ای را که می گوییم از روی حسادت است یا از روی خشم یا …..

اما مشکل ما زمانی است که در مقابل افراد غریبه و یا حتی در مقابل افراد اشنا اما با ادبیات خاصی قرار است حرف بزنیم و نمی دانیم ذهنیت آنها  چیست و هر کدام درباره ما چه فکری می کنند.

همین جا صبر کنید

جملاتی که در ذهن ایجاد می شود

  • اگر الان اشتباه کنم
  • اگر بعد از سخنرانی بخاطر گفتن کلمه اشتباه دیگران مسخره ام کنند
  • وای چقد خنده های بیجایی می کنند
  • اگر نتوانم اشتباه خود را جبران کنم
  • اگر نشود در زمان مورد نظر تمام حرفایم را بزنم
  • اگر بقیه بعد از این حرفا ذهنیت بدی به من پیدا کنند
  • و ده ها جمله مخرب دیگر در ذهن که شاید در خیلی مواقع با آن ها دست و پنجه نرم کرده باشیم و این جملات دقیقا همان احساس خطری است که در ابتدا گفتم و باید تاکید کنم که این حالت باید به طور مطلق حذف شود تا بتوانیم بدون استرس ناشی از این جملات و نگاه ها و خنده ها و تفکرات دیگران سخنرانی خوبی ارائه دهیم

راه حل :

برای اینکه بتوانیم با این حالت ها مقابله کنیم علاوه بر توصیه به مراجعه به مطالب قبلی یکی از مفیدترین راه های موجود بازی با ذهن و پیش زمینه ساختن برای ذهن است اگر خیلی عامیانه بگویم همان تمرین کردن پیش اجرای واقعی اما قابلیت ذهن ما خیلی فراتر از اینهاست در واقع میتوان ذهن را گول زد و با تصورات از یک حادثه واقعی هر طور که دلمان میخواهد آن فضا را به نفع خود در ذهن بسازیم و مدام این تمرین را انجام دهیم تا در شرایط واقعی ذهن به نوعی  با تکیه بر همان باور و تصورات کاملا عملکرد عادی داشته باشد و بتواند همراه بهتری برای ما باشد یک نمونه ساده را بیان میکنم تا موضوع بهتر روشن شود

فرض کنید شخصی که از ارتفاع می ترسد باید در ذهن خود به جای مرتفعی برود و در ذهن خود ترس را دور کند و احساس بد ترس را آرام آرام حذف کند و این تمرین را مدت حداقل ۴۰ روز انجام دهد تا در شرایط واقعی ذهن دیگر بخاطر تصورات قبلی هیچ ترسی را در خود ایجاد نکند

پس بهترین راه موجود برای تغییر حالت های منفی در ذهن خود ماییم و قبولاندن این که میتوانیم بدون هیچ استرسی هر کاری را با موفقیت با انجام برسانیم

همراه باشید با brainclippy

  برچسب ها :  نظرات