هوش-هیجانی

اگر شما بازی Big Brain Academy را روی دستگاه Wii بازی کرده باشید ممکن است فکر کنید این بازی هیچ ربطی به هوش شما ندارد.حتی بعضی از این بازی ها ادعا می کنند با ابزارهایی که برای تمرین مغز شما درون آنها گنجانده شده کمک می کنند تا باهوش تر شوید و بتوانید IQ خود را ارتقا دهید .
بیایید جور دیگری فکر کنید شاید این بازی ها واقعا IQ ما را می سنجند .
در مقاله ای که جدیدا در intelligence (g) چاپ شده توضیح داده که ما می توانیم به عنوان یک فاکتور سنجش IQ بازی های کامپیوتری را در نظر بگیریم ؟ وپاسخ اینکه بله محققانی به نام M. Ángeles Quiroga و همکاران متوجه شدند که توان افراد بر انجام بازی Big Brain Academy روی دستگاه Wii کاملا در ارتباط با میزان IQ آنها در تست های سنجش IQ است.
در خلاصه ی این مقاله آمده است که : ما برای اولین بار نشان دادیم که بازی های تبلیغاتی کامپیوتری می توانند ابزار های مناسب و قابل اعتمادی برای تفاوت های فردی در سنجش هوش کلی باشد .
۱۸۸ دانشگاه در این تحقیق شرکت کردند آنها ۱۲ بازی را تحت نظارت خاص آزمایشگاه ها انجام دادند و ۱۱ تست هوش انجام دادند.
درنهایت مشخص شد که یک رابطه ی تنگاتنگی بین نتیجه بازی های کامپیوتری با نتیجه ی حاصله از برررسی تست هوش است ..
در نهایت می توان گفت : توان افراد با انجام بعضی از بازی های کامپیوتری یک نماد از توان شناختی آنها است که توسط تست های استاندارد سنجیده می شود.
Lumosity هم از دسته ی این نوع بازی هاست که توانایی سنجش را دارد.
بنابر این دفعه بعدی که در حال انجام بازی بالا برنده ی توان مغز هستیم . در حقیت در حال انجام یک تست هوش هستید .

  منبع :
psychology today
  برچسب ها :  نظرات