حالت-خوابیدن-و-ارتباط-آن-با-آلزایمر

در ژورنال نوروساینس ،پژوهشگران یافته هایشان را مبنی بر فایده خوابیدن به پهلو را در مقایسه با خوابیدن به پشت یا روی شکم اعلام کردند.ظاهرا این نوع خوابیدن به مغز کمک میکند تا محصولات زائد را بسیار موثرتر خارج کند و شانس پیشرفت بیماری های عصبی را کاهش میدهد.به طور فزاینده پژوهش ها نشان میدهند که خواب برای سلامت مغز مهم است و مغز در خارج کردن مواد زائد در هنگام خواب نسبت به بیداری بهتر عمل میکند و همچنین کشف شده است که خواب با کیفیت پایین با افزایش خطر جنون در ارتباط است.

-حال که مغز در خواب مواد زائد را خارج میکند ،آیا حالت بدن در خواب ،تفاوتی ایجاد میکند؟

موقعیت خواب روی تولید و فیلتر شدن مایع مغزی نخاعی اثر میگذارد .پژوهشگران در پژوهشی جدید روی سیستم پیچیده ای در مغز که ماده های مضر را که عملکرد طبیعی سلول ها و بافت ها راتهدید و مختل میکند پاک میکند،تمرکز کرده اند.سیستمی بنام glymphatic در مغز وجود دارد که مایع مغزی نخاعی csf را همراه با مایع بینابینی isf صاف میکند و ماده زائد ساخته و دفع میشود.این پروسه عملکردی شبیه سیستم لنفاوی دارد که در بخش های دیگر بدن ارگان ها را از مواد زائد پاک میکند.این سیستم در طول خواب کارایی بهتری دارد و مواد سمی را از مغز پاک میکند مثل بتا آمیلوئید و پروتئین تاوو که ساخته شدن این پروتیئین ها نشانه بیماری آلزایمر است.

تیم پژوهشگر از MRI و مدل های کامپیوتری برای اندازه گیری تبدیل CSF به ISF در مغز جوندگان بیهوش در ۳ حالت استفاده کردند:۱.جانبی،دراز کشیده به پهلو۲.دمر،دراز کشیده روی شکم ۳. تاق باز ،دراز کشیده به پشت.آنالیز این پژوهش نشان داد سیستم glymphatic بهترین کار آیی را وقتی داشت که جونده بصورت جانبی خوابیده بود.

پروفسور benvenisteمیگوید:حالت بدن و کیفیت خواب باید در استانداردسازی روش های تصویر برداری تشخیصی در آینده برای ارزیابی حمل و نقل ISFو CFS در انسان در نظر گرفته شود و ارزیابی از ترخیص پروتئین مخرب مغزی که ممکن است کمک کننده یا علت بیماری های مغزی باشد دقیقتر صورت گیرد.

پژوهشگران خاطر نشان کردند که خوشبختانه خوابیدن به یک طرف ،معمول ترین حالت خوابیدن در انسان ها و بیشتر حیوان ها حتی حیوانات اهلی نشده است.

آنها میگویند خواب یک عملکرد مهم بیولوژیکی برای پاک کردن مغز از سموم دارد و امیدوارند یافته هایشان روزنه ای به سوی نتایج بیشتر و کاملتر باشد.

پروفسور benvenisteاخطار داد با اینکه این یافته ها را در مورد مغز باور داریم نیاز است تا با تحقیقات بیشتر و با استفاده از MRI و متد های تصویربرداری دیگر،این نتایج در موارد انسانی قطعیت پیدا کند.

 

  منبع :
medicalnewstoday
  برچسب ها :  نظرات