آیا خلاقیت می تواند اکتسابی باشد؟!

Bulb-box (1)

 

 

 

 

 

 

 

درست است،خلاقیت تاحدودی قابل یادگیری می باشد اما نه تنها با خواندن مقالات و شرکت در جلسات،بلکه بایستی طرز تفکر و زندگی مان را خلاقانه کنیم.گاها یک سری قوانین و چهارچوب هایی هستند که از دوران کودکی به اشتباه آموخته ایم و مانع رشد قوه ی تخیل و ابتکار هستند.خلاقیت همواره با سوال،جست وجو و تولید دانش همراه است.

یکی از راه های خلاق بودن،معاشرت و دوستی با افراد خلاق است هرچند ممکن است در ابتدا کارهایشان عجیب و خنده دار به نظر برسد!برای بهتر شدن در این زمینه باید یک سری عادات همیشگی و محدود کننده را کنار گداشت و خود را در شرایط متنوع و جدید قرار داد و کارها و فعالیت های نو را تجربه کرد.چیزی که ممکن است مانع گردد در آغاز بعضا همین ترس ها و تعصبات قدیمی افراد است.

خلاقیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انگیزش،تخصص و ذهن زایا و خلاق لازمه ی نوآوری است؛از همین رو باید توجه داشت که علاوه بر کسب دانش و مهارت در این زمینه،محیط و اطرافیان نیز بر نحوه ی عملکرد خلاقانه ی افراد بسیار موثر است؛برای مثال به دانش آموزان باید از همان آغاز دوران مدرسه اجازه داد تا به راحتی و بدون اضطراب سوال بپرسند و ایده هایشان را مطرح کنند و همچنین معامان نیز بایستی از ایده هایشان استقبال کنند و آن ها را برای اشتباهاتشان سرزنش نکنند.طی یک تحقیق مشخص شد که میزان خلاقیت در کودکان ۵ ساله ۹۸%،۱۰ساله ۳۰% و ۱۵ساله ۱۲% بوده است که متاسفانه این روند نشان دهنده ی یک سیستم آموزشی سرکوب کننده و اشتباه است.

همواره شواهد به دست آمده از تحقیقات نشان دهنده ی آن است که توانایی خلاقیت در تمامی افراد نهفته است؛اما بسته به این که تا چه میزان خود را با فعالیت های متنوع و گوناگون درگیر کنیم،عملکردمان در این زمینه تغییر خواهد کرد و در این راستا میزان خلاقی بودنمان پیوسته کاهش و یا افزایش خواهد داشت.

 

  برچسب ها :  نظرات