جلوگیری-از-بروز-تشنجمحققان همواره بر پتانسیل درمانی موسیقی تاکید داشته اند و اخیرا دریافته اند که موسیقی می تواند برای درمان بیماری صرع مفید باشد . طبق تحقیقات جدید مغز افرادی که مبتلا به صرع هستند نسبت به افراد دیگر پاسخی متفاوت به موسیقی می دهد . دکتر Christine Charyton بیان می دارد که موسیقی در کنار راه های درمانی موجود برای صرع می تواند مفید واقع شود . تقریبا ۲.۹ میلیون نفر در آمریکا به صرع مبتلا هستند . صرع نوعی بیماری عصبی است که سبب بروز تشنج در افراد می شود . طبق گفته ی Charyton حدود ۸۰ % افراد بیمار ، مبتلا به صرع لوب تمپورال هستند یعنی تشنج از این لوب شروع می شود . لوب تمپورال جایگاه قشر شنوایی است یعنی جایی که صدا در آن پردازش می شود . به همین دلیل محققان به دنبال کشف تاثیر موسیقی بر این افراد بودند . محققان اطلاعات مربوط به ۲۱ نفر از افرادی که در مرکز درمانی Wexner در فاصله ی سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ پذیرفته شده بودند را به همراه اطلاعات افرادی که به این بیماری مبتلا نبودند بررسی کردند . امواج مغزی افرادی که در تست های شنوایی بررسی شده بودند توسظ الکتروسفالوگرام اندازه گیری شد . از افراد در طی تست شنوایی خواسته شد تا ابتدا به ۱۰ دقیقه سکوت گوش دهند سپس یک آهنگ ، در ادامه ۱۰ دقیقه سکوت دیگر سپس دو آهنگ دیگر و در نهایت ۱۰ دقیقه سکوت . همانطور که انتظار می رفت هم در افراد بیمار و هم سالم گوش دادن به موسیقی سبب افزایش فعالیت موج های مغزی شد اما در افراد مبتلا نسبت به افراد سالم هماهنگ سازی بیشتری در لوپ تمپورال اتفاق افتاد . Charyton بیان می کند که نتایج تعجب آور هستند زیرا موسیقیدان ها با موسیقی همگام هستند ولی مکانیسم پاسخ بیماران مبتلا به صرع متفاوت است . آن ها قبل از تشنج با موسیقی هماهنگ می شوند و در واقع با گوش دادن به موسیقی از تشنج در امان اند . بر اساس نتایج مطالعات Charyton ذکر می کند که افرادی که مبتلا به صرع هستند با گوش دادن به موسیقی می توانند آرامش یابند . بر اثر استرس تشنج بروز می کند . بسیاری از افراد بیمار بیان کرده اند که با گوش دادن به موسیقی به آرامش رسیده و تشنج نداشته اند . این مطالعات اولین قدم برای بررسی تاثیر موسیقی بر روی مغز می باشد . او اضافه می کند که تیم تحقیقاتی در حال تلاش برای کشف دقیق این فرآیند هستند تا مشخص شود که موسیقی چگونه می تواند سبب جلوگیری از بروز تشنج شود . این تنها اثر درمانی موسیقی نیست بلکه طبق مطالعاتی که در سال ۲۰۱۳ انجام شد موسیقی برای کاهش استرس و اضطراب موثر تر از دارو های تجویزی عمل می کند و نیز می تواند سبب تقویت سیستم ایمنی شود . همچنین موسیقی سبب می شود که جراحان عملکرد بهتری داشته باشند .

گوش دادن به موسیقی چه تاثیری بر روی شما می گذارد ؟ نظر خود را بیان کنید .

  منبع :
  برچسب ها :  نظرات