sleeping-blind

 

 

نابینایان هم مانند افراد بینا میتوانند در خوابشان رویا ببینند،خواب دیدن مربوط عملکرد مغز انسان است.باید بدانیم این که فرد در چه سنی بینایی خود را از دست داده است در نوع خواب هایی که میبیند موثر است که در ادامه توضیحات بیشتری خواهم داد.

تعریف اکثر ما از خواب مجموعه ای از تصاویر است که کنار هم قرار می گیرند و ما مانند قسمتی از یک فیلم آن را می بینیم اما حقیقت این است که خواب ها فقط شامل عناصر بصری نیستند و عوامل حسی دیگری مثل صدا،بو،لمس،مزه و حتی احساساتی مثل ترس نیز می توانند در تشکیل دادن خواب های ما دخیل باشند.اما بدیهی است که عوامل بصری نقش مرکزی را ایفا می کنند.

افراد بینا در خواب هایشان بیشتر عوامل بصری و سمعی را تجربه می کنند این در حالی است که رویاهای نابینایان را بیشتر عواملی مانند بو ها و مزه ها تشکیل می دهد درست مانند سبک زندگی آنها در بیداری!زیرا می دانیم نابینایان بیشتر متکی به حواس دیگرشان مانند لامسه و چشایی هستند.

با این وجود آیا نابینایان می توانند در خواب چیزی ببینند؟

این بستگی به سنی که بینایی خود را از دست داده اند دارد.افرادی که نابینا به دنیا می آیند .یا زیر ۵-۴ سالگی بینایی خود را از دست می دهند،خواب هایشان فاقد تصویر و تجربه های بصری است اما افرادی که در سنین بالاتر بینایی خود را از دست داده اند میتوانند تصویر نیز ببینند.

  منبع :
sleep disorders
  برچسب ها :  نظرات