استفاده از ابزار متفاوت برای درست کردن آثارهنری هم خلاقیت در طراحی محسوب میشود. فردی به نام  “Joe Chorny” این کار را بااستفاده از یک چاقوی جراحی کوچک انجام داده‌ است و درمورد این طراحی‌ها میگوید: من برای پس زمینه‌ی طرح‌های هنری، از آسمان استفاده میکنم و این کار آرامش‌بخش‌ بنظر میرسد و بااین روش برش‌ها هم راحتتر دیده میشوند.

 

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

ابزار-متفاوت-در-طراحی

 

برگرفته از : Boredpanda
  برچسب ها :  نظرات