اختاپوس‌ها حیواناتی فوق‌العاده هوشمند وخلاق هستند که قادرند بسیاری از پازل‌هایی که دانشمندان قبل از آنها در آزمایشگاه مورد بررسی قرار داده‌اند را حل کنند.
۸ اکتبر را روز جهانی اختاپوس‌ها قرار داده اند، اگرچه این حیوانات ظاهر مهیبی دارند ولی باید برای آنها هم مانند سایر موجودات
ارزش قائل شد.

 

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

اختاپوس‌ها-را-وارد-زندگیتان-کنید!

برگرفته از : Boredpanda
  برچسب ها :  نظرات