عدم-هماهنگی-حرکات-بدنمطالعات جدید نشان می دهند نوجوانانی که مادر آن ها به هنگام بارداری استرس زیادی را تجربه کرده باشد دچار نا همانگی در حرکات بدن خواهند شد . پرفسور Beth Hands بیان می دارد نتایج تحقیقات و استفاده از روش های در نظر گرفته شده برای تشخیص و کاهش استرس دوران بارداری می تواند وضعیت این نوجوانان را بهبود بخشد .

در طی مطالعه ای پزشکان ۲۹۰۰ مادر را در نظر گرفتند و در هفته های ۱۸ و ۳۴ وضعیت آن ها را بررسی کردند . این مادران وقایع استرس زایی را در این فاصله تجربه کرده بودند . از جمله ی این وقایع می توان به مشکلات اقتصادی ، مرگ یکی از اعضای خانواده ، طلاق و … اشاره کرد . همچنین در طی این تحقیق وضعیت کودکان از نظر هماهنگی و کنترل حرکات بدن در سنین ۱۰ ، ۱۴ و ۱۷ سالگی بررسی شد . در طی مطالعه ارتفاع پرش کودکان ، توانایی ایستادن کودکان بر روی پا هایشان و نحوه ی انداختن گردو درون ظرف بررسی شد .

محققان دریافتند کودکانی که مادر آن ها در دوران بارداری ۳ یا تعداد بیشتری از وقایع استرس زا را تجربه کرده بودند نسبت به کودکان دیگر امتیاز کمتری را در طی مطالعات به دست آوردند . همچنین اتفاقاتی که در اواخر بارداری رخ می دهد نسبت به اتفاقاتی که در اوایل بارداری رخ می دهد تاثیر بیشتری بر هماهنگی حرکات کودکان خواهد داشت زیرا قشر مخچه که وظیفه ی کنترل حرکات بدن را بر عهده دارد در اواخر بارداری تکامل می یابد .

دکتر Andrew Adesman بیان می دارد هنوز مشخص نشده است که نتایج تحقیقات ذکر شده چگونه بر زندگی واقعی این کودکان تاثیر خواهد گذاشت ؛ به عنوان مثال توانایی حرکت ، که در آزمایش ایستادن بر روی پا ها بررسی شد اهمیت چندانی در زندگی ندارد ولی توجه به ارتباط عدم هماهنگی حرکات بدن با بستن دکمه یا دوچرخه سواری حائز اهمیت خواهد بود زیرا مواردی هستند که افراد در زندگی روزانه با آن ها مواجه خواهند شد .

  منبع :
live science
  برچسب ها :  نظرات