معنای لغوی اوریگامی در زبان ژاپنی «تا کردن کاغذ» است و تمام مدلهای کاغذ و تا را در بر دارد. اوریگامی هنر آفریدن طرح‌های جالب از کاغذ با کمک تاهای هندسی است که موجب تقویت حافظه و افزایش دقت در افراد می شود.

 

اوریگامی-روباه

اوریگامی-شیر

اوریگامی-گربه

اوریگامی-گوسفند

اوریگامی-موش

اوریگامی-فیل

اوریگامی-کبک

اوریگامی-قو

اوریگامی-گرگ

اوریگامی-آفتاب-پرست

اوریگامی-دایناسور

اوریگامی-پرنده

اوریگامی-سگ

اوریگامی-خرس

اوریگامی-بز-کوهی

اوریگامی-شتر

اوریگامی-قورباغه

اوریگامی-سوسک

اوریگامی-کانگورو

اوریگامی-کرگدن

اوریگامی-اسب

اوریگامی-خروس

 

 

 

 

 

برگرفته از : Bored Panda
  برچسب ها :  نظرات