یک ر وش جالب  جهت ایجاد و تقویت خلاقیت فرزند شما

70b252003052bdb457219dfd5c787464

یک کاغذ سفید بردارید از وسط تا کنید

یک نخ ۳۰ سانتی را در جوهر فرو ببرید و دقیقا در در وسط کاغذ جایی که تا زدید بگذارید وکاغذ را تا کنید  و نخ را به آرامی بکشید و از کاغذ جدا کنید یک شکل بی معنی و یا با مفهوم به دست می آورید حالا از کودک خود بخواهید که توضیح دهد آن شکل چیست و یا درباره آن چه فکری میکند ؟؟

 

پاسخ های بسیار متفاوتی خواهید شنید اما با تمرین و تکرار این کار پاسخ های فرزند شما از کلمه به عبارت و از عبارت به جمله های طولانی و در نهایت ممکن است به یک داستان کودکانه ختم شود

 

ذهنی که بتواند برای یک شکل بی مفهوم و بی معنی داستان بگوید میتواند در آینده برای هر مساله ای خلاقانه ترین راه حل را ارائه دهد

  برچسب ها :  نظرات