صید ماهی قزل آلا در آمریکا شاید در ظاهر یک معنی داشته باشد اما وقتی دچار نویسنده ای مثل ریچارد براتیگان میشود،چند معنی متفاوت میدهد.مهم نیست چه روزی براتیگان به دنیا آمد یا چه روزی با اسلحه خود کشی کرد، مهم نیست براتیگان کتاب های خود را در خیابان همراه بذر میفروخت ،مهم این است چرا از او به عنوان یک نویسنده خلاق یاد میشود .عبارت صید ماهی قزل آلا در آمریکا را بارها در کتاب میبینید و هر بار با خود میگویید،دقیقا منظور براتیگان از این عبارت چست ؟

گاهی نام یک هتل است ،گاهی نام یک انسان است ،گاهی صید ماهی قزل آلا در آمریکا است! براتیگان با زبان اعجاز آمیز خود و خیال بافی بی حد،شما را تشویق به خواندن میکند .جالب است بدانید کتاب هیچ داستان مشخصی را دنبال نمیکند اما چنان براتیگان بازی شما را به هیجان می آورد که قدرت زمین گذاشتن کتاب را از دست می دهید.

اوج خلاقیت کتاب جایی است که براتیگان از فروشگاهی میگوید که در آن برکه میفروشند و بدون آسیب آن را حمل میکنند!

این کتاب به ترجمه پیام یزدانجو توسط انتشارات جهان نو نشر یافته است و به چاپ ششم رسیده است .

لذت صید ماهی قزل آلا در آمریکا را از دریاچه ی ذهن زیبای ریچارد براتیگان از دست ندهید .

ریچارد-براتیگان

تهیه شده در : brainclippy.com
  برچسب ها :  نظرات