20-Useless-Body-Parts

در مطلب گذشته به ده مورد از این اعضا اشاره کردیم،امروز ده مورد آخر را ذکر را می کنیم.

۱۱)زائده آپاندیس:

یک لوله عضلانی باریک در روده بزرگ که دربه نظر می‌رسد باقی مانده بخش از روده جانوران باشد که وظیفه هضم سلولز غذا (گیاهان) را بر عهده داشته باشد. اما در انسان بیشتر حاوی گلبول های سفید وغدد لنفاوی است.

۱۲)موهای بدن:

ابروها در جلوگیری از ورود عرق به چشم ها و موها در آقایان در انتخاب جنسی نقش دارند. اما به نظر می‌رسد اکثر موهادر بدن نقش موثری را ایفا نمی‌کنند.

۱۳)دنده سیزدهم

۱۴)عضله کف پایی:

به نظر می‌رسد در جانوران پست تر وظیفه چنگ شدن و قلاب شدن پاها به شاخه ها را بر عهده داشته است . اما در انسان به نظر می‌رسد فقط کمی کف پا را به پایین خم می‌کند.

۱۵)رحم مردانه:

باقی مانده از ارگان تناسلی زنانه که از غده پروستات مرد آویزان است.

۱۶)انگشت پنجم پا:

در پریماتها و پستانداران پست تر انگشتان پا وظیفه چنگ زدن و آویزان شدن از شاخه ها را بر عهده داشته اند. اما انسان ها احتیاج به انگشتان بزرگ پا دارند تا بتوانند با آنها ایستاده راه رفته و تعادل خود را حفظ کنند. لذا به نظر می‌رسد انگشت پنجم یا کوچکترین انگشت پا نقش اصلی در این مورد ایفا نکند.

۱۷)وازدفران (لوله منی) زنان:

ارگان تکامل نیافته مردانه که انتهای در کنار تخمدانها قرار دارد. فاقد عملکرد است.

۱۸)عضله هرمی (پیرامیدال) :

بعضی افراد این عضله مثلثی، کوچک و شبیهکیسه را که در استخوان شرمگاهی (پوبیس) است ندارند. به نظر می‌رسد این عضله باقی مانده‌ای از کیسه در جانوران کیسه دار باشد.

۱۹)استخوان دنبالچه (کوکسیس):

مجموعه چند مهره به هم جوش خورده کوچک کهدرا نتهای ستون مهره ها واقع شده و در پستانداران دیگر وظیفه حفظ تعادل و ارتباط را بر عهده دارد. اما در انسان نقشی را بر عهده ندارد.

۲۰)سینوسهای اطراف بینی:

به نظر می‌رسد در انسانها نخستین اینسینوس ها سرشار از مخاط بویایی بوده تا به این ترتیب حس بویایی آنها را  تقویت کرده و آنها را از خطرات حفظ کند.  اما نقش انها در انسان امروزی به شکل دهی به صورت، گرم کردن هوای ورودی به ریه ها و سبک تر شدن سر کمک می‌کند. التهاب این سینوس ها باعث سینوزیت می‌شود.

  منبع :
  برچسب ها :  نظرات