تغییر-رفتار-عاطفیتحقیقات جدید نشان می دهند که قرار گرفتن نوزادان در معرض بیهوشی های متعدد سبب تغییر رفتار عاطفی در آن ها خواهد شد به عنوان مثال می تواند اضطراب را در زندگی آینده ی آن ها افزایش دهد . مطالعه ای که توسط دکتر Maria Alvarado صورت گرفت و نتایج آن در Anesthesiology به انتشار رسید نشان می دهد وقایعی که در دوران نوزادی بر تکامل مغز تاثیر می گذارند سبب تغییر رفتار های عاطفی در بزرگسالی می شوند . بر اساس گفته ی سازمان غذا و داروی آمریکا سالانه حدود ۱ میلیون کودک زیر ۴ سال تحت جراحی هایی قرار می گیرند که با بیهوشی همراه است . برخی از تحقیقات قدیمی نیز رابطه ی بین مشکلات یادگیری و مواجه با بیهوشی های متعدد در طول دوره ی شیر خوارگی را بررسی کردند . مطالعاتی که بر روی حیوانات انجام شد نیز نشان داد که قرار گرفتن در معرض بیهوشی های متعدد در سنین کم سبب بروز مرگ سلولی و اختلال شناختی در آینده می شود . با وجود این یافته ها محققان هنوز از صحت این ارتباط مطمئن نیستند . برای بررسی این شرایط محققان ۱۰ نوزاد میمون رزوس را به مدت ۴ ساعت بیهوش کردند . تکامل عصبی در این میمون ها و نوزاد انسان مشابه است . تحقیقات جدید نشان می دهند که تاثیراتی که جراحی ها بر جای می گذارند با تاثیرات بیهوشی در انسان متفاوت است . دکتر Mark Baxter در رابطه با این تحقیق بیان می دارد که میمون ها ۳ بار در معرض بیهوشی قرار گرفتند  ( در یک هفته ، دو هفته و چهار هفته پس از تولد ) و مشاهده شد که توانایی یادگیری در آن ها بسیار کاهش یافته بود . پس از ۶ ماه این میمون ها مورد بررسی قرار گرفتند و محققان دریافتند که رفتار عاطفی آن ها تغییر یافته بود و بسیار مضطرب شده بودند . محققان تلاش کردند تا متوجه شوند که این تغییرات تا کی ادامه می یابند و آیا با گذشت زمان این اضطراب از بین خواهد رفت یا نه . باید روش های جراحی کودکان از لحاظ بی حسی و بیهوشی به طور گسترده تری بررسی شود .

  منبع :
medical news today
  برچسب ها :  نظرات