چقدر در مورد انفجار بزرگ میدانید ؟نظر فیلسوفان درباره بیگ بنگ چیست ؟ قبل از انفجار چه چیزی وجود داشته است ؟آیا خدا وجود دارد ؟آیا وجود خدا با دلایل علمی قابل اثبات است ؟آیا نظم موجود در جهان ناظمی دارد یا همه چیز نتیجه تصادف است ؟

همیشه نظر های مختلفی در مورد پیدایش هستی وجود داشته است،از ادیان ابراهیمی که آغاز گر هستی را خدا میدانند ،تا ماده گرایان که به ازلی بودن ماده معتقد اند. پس همیشه بحث های فراوانی میان دانشمندان،فیلسوفان ودین داران وجود داشته است .نظریه بیگ بنگ با نشان دادن وجود نیستی پیش از هستی و تولد جهان از هیچ ،تاثیر گذار ترین اکتشاف علمی قرن، بر اهل تفکر و علمگرایان بوده است.

کدام یک بر حق اند ؟

پاسخ سوال های ذهن شما را ،جانر تاسلمان در کتاب” بیگ بنگ ،فلسفه ،خدا ” پاسخ داده است .در این کتاب ارتباط عجیب میان مشاهدات علمی ، نظریه ها فلسفی و اعتقادات ادیان را می فهمید و با تاریخچه نظریات مختلف پیرامون آغاز هستی آشنا می شوید.چگونگی انفجار بزرگ و دلایل اثبات آن در کتاب مطرح میشود ودر نهایت به نتیجه گیری،مهم ترین هدف کتاب خواهید رسید .

این کتاب که ترجمه رامین کریمی ثالث است، توسط انتشارات “هورمزد ” در سری کتاب های علوم شگفت انگیز نشر یافته است .

بزرگ ترین سوالی که این کتاب پاسخ خواهد داد این است که،آیا نظریه بیگ بنگ وجود خدا رانقض میکند یا دلیلی بر وجود خداوند است؟نظر شما چیست ؟

لذت خواندن این کتاب را از دست ندهید .

بیگ بنگ فلسفه خدا

بیگ بنگ

 

 

تهیه شده در : brainclippy.com
  برچسب ها :  نظرات