stem-cell

تحقیقات زیادی برای درمان بیماری آلزایمر و تقویت حافظه در حال انجام است،با این حال هنوز دقیقاً نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه کسانی بیشتر در معرض ابتلا هستند و یا چگونه یک درمان قطعی برای آن ها در نظر بگیریم.

عملکرد سلول های بنیادی عصبی :

مطالعه بر روی سلول های بنیادی پیشنهاد جدیدی است برای تقویت حافظه ی افرادی که به آلزایمر مبتلا هستند.مهندسان ژنتیک با مطالعه روی موش هایی که به آلزایمر مبتلا هستند در پی یافتن سلول های بنیادیی که در درمان آلزایمر موثر باشد هستند.

سلول های بنیادی عصبی به مغز هر یک از موش ها تزریق شد و نتایج نشان داد موش ها یک ماه بعد از دریافت سلول های بنیادی حافظه ی قوی تر و بهتری داشتند.محققان معتقدند سلول های بنیادی پروتئینی دارند که در برقراری ارتباطات عصبی در مغز موثر است.اما این اتفاق چگونه رخ می دهد؟

بازسازی مغز :

محققان با بررسی مغز موش ها شگفت زده شدند!سلول های بنیادی پروتئین خاصی ترشح کرده بودند که باعث رشد سلول های عصبی تازه ای در مغز شده بود.این موضوع باعث ارتباط بهتر سلول های مغزی با یکدیگر شده بود.

برای اطمینان از نتیجه ی حاصله دانشمندان با کاهش این نوع پروتئین دریافتند این اثر از بین می رود.

بررسی راه های ممکن برای درمان بیماری آلزایمر همچنان ادامه دارد با پیشرفت علم در زمینه ی سلول های بنیادی شاید روزی بتوان این سلول ها را به راحتی و با اطمینان به افرادی که به آن نیاز دارند تزریق کرد.

  منبع :
explore stem cells
  برچسب ها :  نظرات