جراحی-لاغری-و-باکتری-های-معده-و-روده

جراحی های لاغری ممکن است منجر به تغییرات بلند مدتی در باکتری های معده و روده ی فرد شود که باتوجه به پروسه ای به کاهش وزن کمک خواهد کرد.پژوهشگران باکتری های معده ی ۱۴ زن را حدود یک دهه بعد از عمل جراحی بررسی کردند.نیمی از آنان تحت نوعی از جراحی بنام بای پس معده قرار گرفته بودند که در آن پزشک کیسه کوچکی از بالای معده جدا کرده و آن را مستقیما به روده کوچک وصل میکند .نیمی دیگر تحت عمل گاستروپلاستی عمودی با نوار یا باند قرار گرفته بودند که معده کوچکتری با استفاده از نوار و گیره برای آنها ایجاد میشود.طی این تحقیق زنانی که تحت عمل جراحی بای پس معده قرار گرفته بودند را با زنانی که دچار چاقی شدید بوده اما جراحی نکرده بودند از نقطه نظر باکتری های معده مقایسه کردند و مشاهده شد زنانی که تحت عمل جراحی قرار گرفتند دارای باکتری هایی چون اشریشیا ،کلبسیلا و پسودوموناس بسیار بیشتری در معده خود هستند.همچنین زنانی که جراحی گاستروپلاستی عمودی با نوار انجام داده بودند نیز تفاوت هایی با کسانی که جراحی نداشتند نشان دادند اما این تفاوت ها زیاد قابل توجه نبود که طبق نظر محققان این یافته برای آنان یک نوع شانس محسوب می شود.

پژوهشگران باکتری های معده ی بیماران را به موش هایی که اختصاصی رشد کرده بودند تا باکتری های معده خودشان را نداشته باشند منتقل کردند و مشاهده شد موش هایی که باکتری های افراد عمل شده را دریافت کرده اند دارای تفاوت در متابولیسم شدند و در مقایسه با موش هایی که از افراد چاق باکتری دریافت کرده بودند چربی کمتری را ذخیره کردند.باتوجه به این تحقیقات میتوان چنین برداشت نمود که پس از عمل ،نقش اصلی را در کاهش چربی های بدن ،همین باکتری های معده برعهده دارند.

پژوهشگران امیدوارند که با تحقیقات آینده شناختن گونه های قطعی باکتری های مفید که به آنها پرو بیوتیک میگوییم و اثراتی مشابه با این جراحی ها در بدن برجا میگذارند ممکن شود ،چون عمل های جراحی همواره با خطر همراه هستند و پیدا کردن راههایی به غیر از جراحی حیاتی بنظر میرسد.اما چون این تحقیقات جدید محدود هستند یافته ها در آینده باید کامل و قطعی شوند.همچنین در این پژوهش باکتری های معده افراد قبل و بعد از جراحی مقایسه نشده بود که خود میتواند شاهد قوی تری برای تغییر باکتری های معده طی عمل جراحی باشد.

  منبع :
livescience
  برچسب ها :  نظرات