همه‌ی ما اغلب عکس‌هایی میبینیم که عکاسان حیات‌وحش از حیوانات گرفته‌اند، اما چه عکس‌هایی از حیات‌وحش دیده نشده‌اند؟عکاسی‌حیوانات؟
این برای ما غیر‌معمول است که حیوانات از ابزار استفاده کنند اگرچه همه‌ی ما میدانیم که حیواناتی مانند شامپانزه‌ و برخی از پستانداران دیگر قادرند از وسایل استفاده کنند… اما آیا میدانید که اختاپوس نیز میتواند از آنها استفاده کند؟ یا کلاغها هم خیلی باهوش هستند؟
این عکس ها از برخوردهای غیرمنتظره بین عکاسان و سوژه‌هایشان گرفته شده که بنظر میرسد بعضی از آنها برای کمک به پشت دوربین رفته‌اند.

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

عکاسی حیوانات

 

 

 

برگرفته از : Bored Panda
  برچسب ها :  نظرات