لیوان های قهوه که با ذهن خلاق “لنس کوران” طراحی شد کودکان را به ابرقهرمان تبدیل کرد. او  طرح شخصیت هایی که در بازی ها و انیمیشن ها، قهرمان کودکان هستند را بر روی لیوان های قهوه منعکس کرد و با قرار دادن آنها مقابل صورت کودکان، به آنها این اعتماد به نفس را میبخشد که بتوانند قهرمان دنیای خود باشند.
عکس لیوان قهوه

عکس لیوان قهوه

عکس لیوان قهوه

عکس لیوان قهوه

عکس لیوان قهوه

عکس لیوان قهوه

عکس لیوان قهوه

عکس لیوان قهوه

عکس لیوان قهوه

عکس لیوان قهوه

عکس لیوان قهوه

عکس لیوان قهوه

عکس لیوان قهوه

عکس لیوان قهوه

 

 

 

 

برگرفته از : Bored Panda
  برچسب ها :  نظرات