ترمیم-بافت-کبد

در بین اعضای بدن انسان کبد بیشترین ظرفیت را برای باز سازی خود دارد. چگونگی انجام این فرآیند موضوعیست که مدت هاست بحث های زیادی روی آن می شود . امروزه تحقیقات نشان می دهند گروهی سلول نا شناخته در کبد وجود دارد که بافت کبد را ترمیم می کنند بدون آنکه موجب سرطان شوند این سلول های تازه کشف شده که در بازسازی بافت کبدی از دیگر سلول ها بهتر عمل می کنند هپاتوسیت نامیده می شود درگذشته محققان اعتقاد داشتند گروهی از سلول های بنیادی تحت عنوان اوال سل ها (oval cells) انجام این کار را بر عهده دارند اما امروزه ثابت شده که این سلول ها مربوط به سلول های مجرای صفراوی هستند محققان کالیفرنیایی می گویند هپاتوسیت ها نه تنها موثرترین راه درمان بافت کبد را ارئه می کنند بلکه کبد را از مرگ و نارسایی نجات می دهند . بخاطر وجود چنین قدرتیست که بیماری هایی مثل هپاتیت و سیروز های کبدی تنها با پیوند قسمت کوچکی از بافت کبد درمان می شود اگر چه این هیبرید هپاتوسیت ها سلول های بنیادی نیستند اما بنظر می رسد در نجات یک کبد بیمار از بیماری های کشنده بسیار موثرند.

هیبریت هپاتوسیت ها کبد را بدون افزایش احتمال ابتلا به سرطان بازسازی می کنند :

تحقیقات زیادی برای تست ظرفیت سول های بنیادی برای بازسازی کبد و نجات آن از مرگ در حال انجام است اما استفاده از سلول های بنیادی مشکلات زیادی در پی دارد از جمله اینکه مهار این سلول ها از تکثیر پس از انجام وظیفه ی درمانیشان کار دشواری است وبا ادامه ی تکثیر احتمال ایجاد سرطان را افزایش می دهند . محققان برای بررسی هپاتوسیت ها و اینکه آنها هم احتمال سرطان را افزایش می دهند یا خیر روی موش ها آزمایشاتی انجام داده اند خوشبختانه نتیجه و اثری از سرطان و تکثیر بی رویه ی هپاتوسیت ها دیده نشد.

  منبع :
medical news today
  برچسب ها :  نظرات