ترمیم ژنتیکی لوکمی یا همان سرطان خون  نوزاد را بهبود بخشید

پزشکان در انگلستان توانستند به صورت موفقیت آمیزی یک دختر بچه را که لوکمی(سرطان خون) درمان ناپذیری داشت با تغییر ژنتیکی درمان کنند که تا الان این تکنیک فقط در آزمایشگاه تست شده بود والدین این نوزاد یک ساله به نام لیلا ریچارد از لندن اجازه این درمان را به پزشکان دادند تا آن ها بتوانند از ایPOST /wp-admin/post.php HTTP/1.1
Host: brainclippy.com
Connection: keep-alive
Content-Length: 5795
Cache-Control: max-age=0
Accept: text/html,application/xhtml xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8
Origin: http://brainclippy.com
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.86 Safari/537.36
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Referer: http://brainclippy.com/wp-admin/post.php?post=4849

  منبع :
webmd
  برچسب ها :  نظرات