نابیناییزوال شبکیه ی چشم ( AMD ) با افزایش سن به ویژه در زنان افزایش می یابد و عامل اصلی نابینایی مردم است . این بیماری غیر قابل برگشت می باشد . تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شده است تا راهی برای کند شدن روند پیشرفت آن یا به عقب برگرداندن اثرات آن کشف شود . تیمی از محققان مطالعاتی را در این زمینه انجام دادند و متوجه شدند که زوال شبکیه ی چشم بیماری است که بسیار کند پیشرفت می کند و سال ها طول می کشد تا سبب نابینایی شود ولی پزشکان باید عجله کنند و پیش از اینکه دیر شود فرآیند تخریب را متوقف سازند . بر اساس تحقیقاتی که در گذشته انجام شد محققان متوجه شدند که استفاده از لیزر با قدرت کم ، سبب متوقف کردن یا معکوس کردن بعضی از اثرات آسیب دیدگی در چشم بیماران دیابتی می شود . استفاده از این روش بر روی بیماران AMD نیز نتایج خوبی را حاصل کرد . آن ها متوجه شدند که درمان با لیزر ممکن است برای افرادی که در مراحل اولیه ی AMD قرار دارند برای جلوگیری همیشگی از علائم نابینایی موثر باشد . برای انجام مطالعات از لیزری با سرعت و قدرت کم و تحت عنوان نانو لیزر ثانویه استفاده شد . آن ها این لیزر را بر روی چشم موش ها و انسان امتحان کردند و تغییرات رخ داده را در مقیاس میکروسکوپی در چشم موش های مرده بررسی کردند . در طی تحقیقات محققان دو گروه از افراد را به مدت دو سال تحت بررسی قرار دادند . در گروهی از آن ها از لیزر استفاده شده و در گروه دیگر استفاده نشد . بعد از دو سال مشاهده شد که در افراد گروه اول نشانه های کمتری از آسیب به شبکیه وجود داشته است و علائم پیشرفت بیماری کاهش یافته بود . همچنین در بعضی از ان ها اثرات به طور کامل ناپدید شده بودند . برای بررسی عوارض لیزر چشم موش ها را بررسی کردند و مشاهده شد که هیچ نشانه ای از آسیب در چشم حتی در ابعاد میکروسکوپی هم وجود نداشته است . زمانی که محققان چشم موش هارا برای مشاهده ی تغییرات ژنتیکی بررسی کردند دریافتند که لیزر برای فعالیت ژن های مهم کنترل کننده فضای بین لایه های مختلف چشم موثر است زیرا لیزر ژن هایی را که سبب ایجاد آسیب می شوند تحریک می کند تا از بین بروند . خوشبختانه با توجه به اینکه استفاده از لیزر عرضه ای را ایجاد نخواهد کرد می توان آن را برای درمان AMD در مراحل اولیه به کار برد و سال های بینایی را در افراد با خطر بالای AMD افزایش داد .

نظر شما در رابطه با استفاده از لیزر چیست ؟

  منبع :
doctoroz
  برچسب ها :  نظرات