itchy-skin

itchy-skin

 

خارش در واکنش به یک محرک ایجاد می شود . اگر احساس خارش پیدا کنید ،راهی برای متوقف کردن این احساس ندارید . تحقیقات جدید نشان می دهد لذتی که به دلیل خاراندن محل خارش پیدا می کنیم به دلیل افزایش فعالیت در یک ناحیه ایی از مغز است که وظیفه کنترل حرکت و فرایند پاداش را دارد.

محققان در بررسی های خود متوجه شدند که با وجود لذتی که در ابتدای خاراندن وجود دارد ، ادامه این عمل باعث افزایش شدت خارش به همراه درد و آسیب پوستی می شود . به همین دلیل دانستن فعالیت مغزی که موجب افزایش این رفتار بیمارگونه است ، مهم می‌باشد .

محققان ، ده بیمار با خارش مزمن و ده فرد سالم که محل خارش را می خارانند با MRI مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند کسانی که خارش مزمن دارند مناطقی از مغز که مسئول کنترل حرکتی و دریافت پاداش است در آنها فعال تر است .

این مطالعه انجام شده برای ما توضیح می دهد که در این بیماران که این مناطق در مغزشان فعال تر است ، اعتیادی در خاراندن در آنها وجود دارد .

پس اگر دوباره دچار خارش شدید سعی کنید فکر خود را کنترل کنید تا دچار اعتیاد خاراندن نشوید ! 

 

  منبع :
سایت thehealthsite
  برچسب ها :  نظرات