رازهای موفقیت…!!!(۲۱ جمله انرژی زا)

 download

۱-به مردم بیش از آنچه انتظار دارند بدهید و این کار را با شادمانی انجام دهید .
۲ -با مرد یا زنی ازدواج کنید که عاشق صحبت کردن با او هستید. برای اینکه وقتی پیرتر می شوید، مهارت های مکالمه ای مثل دیگر مهارت ها خیلی مهم می شوند .
۳ -همه ی آنچه را که می شنوید باور نکنید، همه ی آنچه را که دارید خرج نکنید و یا همان قدر که می خواهید نخوابید.
۴ -وقتی می گویید: دوستت دارم. منظورتان همین باشد .
۵ -وقتی می گویید :متاسفم. به چشمان شخص مقابل نگاه کنید .
۶ -قبل از اینکه ازدواج کنید حداقل شش ماه نامزد باشید .
۷- به عشق در اولین نگاه باور داشته باشید .
۸ -هیچ وقت به رؤیاهای کسی نخندید. مردمی که رؤیا ندارند هیچ چیز ندارند.
۹ -عمیقاً و با احساس عشق بورزید. ممکن است آسیب ببینید ولی این تنها راهی است که به طور کامل زندگی می کنید .
۱۰- در اختلافات منصفانه بجنگید و از کسی هم نام نبرید .
۱۱-مردم را از طریق خویشاوندانشان داوری نکنید .
۱۲- آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید .
۱۳ -وقتی کسی از شما سوالی می پرسد که نمی خواهید پاسخ دهید، لبخندی بزنید و بگویید :چرا می خواهی این را بدانی؟
۱۴ -به خاطر داشته باشید که عشق بزرگ و موفقیت های بزرگ مستلزم ریسک های بزرگ هستند .
۱۵- وقتی کسی عطسه می کند به او بگویید :عافیت باشد .
۱۶ -وقتی چیزی را از دست می دهید، درس گرفتن از آن را از دست ندهید .
۱۷ -این سه نکته را به یاد داشته باشید: احترام به خود، احترام به دیگران و مسئولیت همه کارهایتان را پذیرفتن.
۱۸ -اجازه ندهید یک اختلاف کوچک به دوستی بزرگتان صدمه بزند .
۱۹- وقتی متوجه می شوید که که اشتباهی مرتکب شده اید، فوراً برای اصلاح آن اقدام کنید .
۲۰ -وقتی تلفن را بر می دارید لبخند بزنید، کسی که تلفن کرده آن را در صدای شما می شنود .
۲۱- زمانی را برای تنها بودن اختصاص دهید .

برگرفته از : کتاب آنتونی رابینز
  برچسب ها :  نظرات