سلول-های-سرطانیمحققان راه جدیدی برای جلوگیری از رشد سلول های سرطانی ریه کشف کرده اند و آن از بین بردن توانایی سلول ها در استفاده از منابع تغذیه ای جایگزین است . این راه با بررسی برنامه ی سوخت و ساز سلول های سرطانی کشف شد . تحقیقاتی که نتایج آن در مجله ی Molecular Cell به انتشار رسید نشان داد که این کشف ، راهی برای مقابله با سرطان ریه که دومین سرطان شایع جهان است می باشد .

متابولیسم سلول های سرطانی تفاوت زیادی با سلول های معمولی دارد . تقسیم سریع این سلول ها نشان می دهد که به انرژی زیادی نیاز دارند و از گلوکز به عنوان منبع غذایی اصلی استفاده می کنند . میزان استفاده ی آن ها از گلوکز حدود ۱۰ تا ۱۰۰ برابر بیشتر از سلول های معمولی است . هنگامی که گلوکز کم باشد این سلول ها برای ادامه ی رشد و حیات خود باید از منابع غذایی جایگزین استفاده کنند .

گروهی از محققان دانشگاه Mc Gill واکنش سلول های سرطانی به کمبود گلوکز را بررسی کردند . آن ها مشاهده کردند که به هنگام کاهش گلوکز سلول های سرطانی از اسید آمینه ی گلوتامین استفاده می کنند . دکتر Emma Vincent بیان می دارد که این سلول ها حاوی آنزیمی تحت عنوان PEPCK می باشند که به سلول توانایی استفاده از گلوتامین و تبدیل آ به انرژی را می دهد . PEPCK نه تنها سلول را زنده نگه می دارد بلکه امکان تکثیر به هنگام گرسنگی را فراهم می کند . آزمایشات نشان دادند که مهار این آنزیم در موش ها رشد تومور را کند می کند .

دکتر Russell Jones بیان می کند از آنجایی که میزان آنزیم PEPCK به هنگام سرطان ریه افزایش می یابد پس می تواند نقش مهمی را در ایجاد بیماری بر عهده داشته باشد . همچنین ذکر می کند که علت کشنده بودن این سرطان ها استفاده ی سلول های سرطانی از منابع تغذیه ای جایگزین در شرایط استرس زاست .

پرفسور Alexey Sergushicher بیان داشته است شناخت مکانیسمی که سلول های سرطانی از آن برای مطابقت با شرایط محیطی خود استفاده می کنند می تواند راه های درمانی جدیدی را ایجاد کند .

  منبع :
medical news today
  برچسب ها :  نظرات