در این ویدیو simon sinek برای موفق بودن در هر کاری و هر فعالیتی نوع دیدگاه رهبران را مورد تحقیق قرار داده و باید گفت یکی از عالی ترین دیدگاه ها برای زندگی هر شخصی در این ویدیو عرضه میشه اگربه دنبال تغییر نگرشتون به زندگی هستید حتما این ویدیو رو ببینید.

  برچسب ها :  نظرات