چرخه-خواب-بیداریساعت بدن بیدار شدن و به خواب رفتن را با یک مکانیسم ساده کنترل می کند . بعد از گذشت مدت زمانی طولانی گروهی از دانشمندان توانستند این مکانیسم را که به وسیله ی ساعت بیولوژیکی بدن انجام می شد در حیوانات کشف کردند . یافته های این تحقیقات که در Cell به انتشار رسید می تواند تولید دارو هایی را که برای مقابله با تغییرات ناگهانی و مشکلات ساعت بدن نیاز است ، ممکن کند . دکتر Matthien Flourakis و همکارانش دریافتند که مکانیسم چرخه خواب-بیداری در موش ها و مگس های میوه مشابه است . او بیان می دارد که نکته ی شگفت انگیز این است که مشابه همین مکانیسم را در حشرات و پستانداران نیز داریم . موش ها در شب و مگس ها در روز فعالیت می کنند ولی چرخه ی خواب-بیداری آن ها به گونه ای مشابه کنترل می شود . مطالعات در این زمینه حدود ۱۵ سال پیش توسط دکتر Ravi Allada بر روی یک مگس آغاز شد . او بیان می دارد که نقطه ی شروع ما در این تحقیق مگس جهش یافته ای بود که فعالیت کانال سدیمی را از دست داده بود و به شیوه ای توقفی حرکت می کرد و ریتم شبانه روزی آن نیز تنظیم نبود . همچنین ذکر می کند که این تحقیق مدت زمان زیادی به طول انجامید ولی ما قادر بوریم تا ژنوم و رفتار حرکتی را بررسی کرده و فعالیت الکتریکی نورون ها را اندازه گیری کنیم . نیاز به خواب توسط سیستم هموستاز خواب-بیداری ایجاد می شود . این سیستم به افراد کمک می کند شب ها بخوابند تا بتوانند در روز بیدار باشند . سلول هایی در مغز تحت عنوان نورون های شبانه روزی وجود دارند که مسئول برقراری چرخه ی خواب-بیداری می باشند . مطالعات جدید نشان می دهند که حرکات نوسانی ساده در این نورون ها خواب و بیداری را ایجاد می کند . در ابتدای مطالعات دکتر Flourakis به دنبال این بود که آیا فعالیت این نورون ها متغیر است یا خیر . آن ها مشاهده کردند که این سلول ها به هنگام صبح فعالیت زیاد و به هنگام شب فعالیت کمی دارند . قدم بعدی برای آن ها یافتن دلیل این تغییر بود . آن ها دریافتند که فعالیت زیاد کانال سدیمی به هنگام صبح سبب تحریک نورون های شبانه روزی شده و افراد را از خواب بیدار می کند در مفابل ، فعالیت زیاد کانال های پتاسیمی به هنگام شب فعالیت این نورون ها را کاهش داده و خواب را ایجاد می کند . از آنجایی که این مکانیسم دارای دو پدال جداگانه است محققان ان را همانند مکانیسم دوچرخه می دانند . این دو پدال به صورت نوسانی در طول ۲۴ ساعت بالا و پایین می روند و تحت کنترل ساعت بدن خواب و بیداری را ایجاد می کنند . محققان برای اینکه این مکانیسم را در حیوانی که شباهت بیشتری با انسان دارد بررسی کنند قسمتی از مغز موش را که حاوی ۲۰۰۰۰ نورون برای کنترل ساعت بدن دارد مورد آزمایش قرار دادند . آن ها مشاهده کردند که در موش هم فعالیت کانال های سدیمی و پتاسیمی در مغز به همان گونه بود که ذکر شد . این چرخه میلیون ها سال تکامل یافته و در انسان هم به همین گونه است . گروه تحقیقات بر این باورند که اگر مطالعات دقیق تری را انجام دهند انسان در آینده قادر خواهد بود تا بر اساس این مکانیسم ساعت بدن خود را مطابق با شرایطش تغییر دهد . این پیشرفت به ویژه برای کسانی که ساعت کاری معمولی ندارند بسیار حائز اهمیت است .

آیا تا به حال به ساعت بدن خود توجه کرده بودید ؟ نظر خود را بیان کنید .

  منبع :
medical news today
  برچسب ها :  نظرات