تومور-رگ-خونیبر اساس تحقیقاتی که اخیرا انجام شده است محققان مشاهده کرده اند که سلول های تومور رگ های خونی در محیطی قرار می گیرند که سلول های سرطانی را در برابر عوامل کشنده ی آن ها توسط سیستم ایمنی بدن حفظ می کند . نتایج این مطالعات که در Journal of the National Cancer Institute به انتشار رسید می تواند به توسعه بهتر درمان سرطان مبتنی بر سیستم ایمنی بدن کمک کند . درمان ضد توموری مبتنی بر سیستم ایمنی بدن که همان تقویت توانایی خود بدن برای مبارزه با سرطان است از جمله ی مواردی است که در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده و موفقیت های زیادی را نیز به دنبال داشته است . با این وجود بدن بسیاری از بیماران هنوز به این روش های درمانی پاسخ نمی دهد . نتایج تحقیقات جدید نشان می دهند که سلولی تحت عنوان پریسیت در تومور رگ های خونی وجود دارد که محیط تومور را تغییر داده و از سلول های سرطانی در برابر سیستم دفاعی بدن محافظت می کند . دکتر Guillem Genove بیان می دارد که کشف ارتباط بین سلول های پریسیت ، سلول های سرطانی و سیستم ایمنی بدن به ما این امکان را می دهد تا روش های درمانی موثر تری را در نظر بگیریم . تومور ها با مکانیسم های مختلفی از سیستم دفاعی بدن فرار می کنند . یکی از آن ها استفاده از سلول های سرکوبگر میلوئید ( MDSC ) است . این سلول ها توانایی سلول های T کشنده را که وظیفه ی از بین بردن سلول های سرطانی را بر عهده دارند از بین می برند . هر چه تعداد MDSC ها بیشتر باشد پاسخ بدن بیماران به روش های درمانی کمتر خواهد بود . تومور ها مولکول هایی مانند اینترلوکین ۶ را ترشح می کنند که سبب تولید MDSC ها می شود ولی مکانیسم این ترشح هنوز ناشناخته است . محققان بیان می کنند که هر چه تعداد سلول های پریسیت بیشتر باشد محیط تومور متعادل تر خواهد شد . در مقابل ، کاهش تعداد سلول های پریسیت سبب تغییر محیط می شود . محققان نوعی گروهی از بیماران مبتلا به سرطان سینه را بررسی کردند که در آن ها تعداد پریسیت ها کاهش و MDSC ها افزایش یافته بود که نشان دهنده ی یک پیش آگهی بدتر و ویژگی های تهاجمی تر از تومور بود . دکتر Genove بیان می دارد که افزایش تعداد سلول های پریسیت می تواند سبب کاهش تولید اینترلوکین ۶ شده و در نتیجه میزان سلول های T افزایش می یابد و سبب بهبود فعالیت ضد توموری بدن می شود .

  منبع :
medical news today
  برچسب ها :  نظرات