کشف ناحیه ی شادی در مغز

خوشحال بودن معنی و هدف زندگیست. و نهایت چیزیست که انسان می خواهد به آن دست یابد اما چگونه می توان خوشحال بود؟ بر اساس تحقیقات جدیدی که توسط محققان ژاپنی صورت گرفته است میزان شاد بودن افراد می تواند به اندازه ی ناحیه ی ویژه ای  از مغز بستگی داشته باشد نتایج این تحقیقات در مجله  Scientific Reports. به انتشار رسیده است.

شادی

تعریف شاد بودن برای قرن ها مورد بحث بوده است در سال های اخیر روانشناسان بیان داشته اند که خوشحالی به معنای رضایت داشتن از زندگی و تجربه ی حس های خوب بیشتر از حس های بد است ولی بر اساس گفته ی دکتر  Sato و همکارانش شاد بودن دارای یک مکانیسم عصبی می باشد که ناشناخته است . همچنین بیان داشته اند که شناسایی بستر های عصبی مرتبط با شادی در مغز می تواند به بررسی این مکانیسم کمک کند

تاثیر مدیتیشن یا مراقبه بر ناحیه ی شادی مغز :

در طی تحقیقی از مغز ۵۱ نفر عکس برداری شدو از آنها خواسته شد تا به سوالاتی مانند تا چه حد از زندگی خود راضی هستند ؟ آیا شاد هستند؟ آیا دید مثبتی دارند؟ و غیره جواب دهند.

محققان دریافتند کسانی که شاد تر هستند حجم ماده ی خاکستری بیشتری در لب آهیانه ی داخلی مغز خود دارند این ناحیه بر درون اندیشی و آگاهی افراد موثر است . روانشناسان بیان داشته اند که افراد با تقویت این ناحیه از طریق راه های مختلف مانند مدیتیشن که سبب تغییر در ساختار و گسترش ناحیه خاکستری می شود می توانند شاد تر باشند.

 

  منبع :
medicalnewstoday
  برچسب ها :  نظرات