فیلم inception را به خاطر آوردید ،به نظر شما آیا کریستوفر نولان کارگردان این شاهکار سینمایی برای ایده پردازی از کتاب یا نویسنده ای الهام گرفته است؟بلی خورخه لوئیس بورخس (به گفته خود نولان) در یکی از داستان هایش الهام بخش کارگردان برای ساختن فیلم بوده است ! بورخس کیست؟
شاعر بی نهایت ها ؟ نویسنده جادو ها ؟ ادیب معما ها ؟ استاد پارادوکس ها ؟همه این عبارت ها برای این نویسنده صدق میکند.
هیچ رمان بلند و مفصلی از خود به جا نگذاشته است اما داستان ها ی کوتاهش رمز آلود و گیراست .این نویسنده آرژانتینی علاقه بسیار زیادی به اسطوره ها ،راز و رمز تاریخ داشت .معما های بکری در داستان هایش عنوان کرده است.خورخه-بورخس
اجسامی را تصور کنید که از اصول و عمل های اولیه و ساده ریاضی پیروی نمیکنند .در داستان ببر آبی بورخس از کسی میگوید که به دنبال پیدا کردن یک ببر آبی به کوهی از جواهرات گران قیمت میرسد ،اما این کوه که از ریگ های گران بهای آبی یک اندازه و یک شکل تشکیل شده است .این فرد را از یافتن ببر منصرف کرده و مجنون میکند!
هر بار که مقداری از ریگ ها را را به دو دسته تقسیم میکند، دسته های جدید از دسته اولیه بیشتر است و اگر دوباره دو دسته را کنار هم بگذارد از مقدار اولیه که فرد جمع کرده بود کمتر است ! واین آشفتگی ریاضیاتی فرد را به زوال عقل میکشاند .
یا در یک داستان فوق العاده دیگر از کتابی بی نهایت سخن میگوید که حروف به صورت اتفاقی در این کتاب ردیف شده اند،و عده ای معتقد اند که “می باید” در این کتاب کلمات و جملاتی با معنا به صورت اتفاقی وجود داشته باشد و در این بینهایت حروف به دنبال حقیقت میگردند.
اما نولان، inception را از کدام داستان بورخس الهام گرفته است ؟
دراین داستان یک اعدامی در حال نوشتن یک شاهکار ادبی است ولی قرار است که به زودی اعدام شود .با تمام وجود از خدا میخواهد که به او یک سال فرصت داده شود. در شب اعدام خود منادی از غیبت بشارت یک سال را به او میدهد و هنگام اعدامش در لحظه آتش جوخه اعدام ناگهان زمان متوقف میشود و او در همان حال به یک فرصت یک ساله ذهنی میرود تا بتواند در ذهن خود داستانش را کامل کند .نولان با این داستان و ایده زیبا فیلمی در مورد دنیای خواب ها ساخت.
لذت اندیشه به معما ها بورخس را باخواندن کتاب هایش تجربه کنید .منتظر معرفی کتاب های ترجمه شده این نویسنده به زبان فارسی باشید.

تهیه شده در : brainclippy.com
  برچسب ها :  نظرات