شکلات-و-افسردگی

شاید شما شکلات را به دلیل مزه ی خوب آن دوست داشته باشید اما جالب است بدانید تحقیقات جدید بین افسردگی فرد و شکلات خوردن او رابطه ای پیدا کرده اند! طبق این تحقیقات افرادی که افسردگی دارند یا در معرض آن قرار دارند شکلات بیشتری مصرف می کنند .جالب تر این است که هیچ رابطه ای بین افسردگی و هر یک از اجزای تشکیل دهنده ی شکلات مثل کافئین یا کربوهیدرات به تنهایی پیدا نشده است.

وقتی افراد احساس شکست یا ضعف می کنند ناخودآگاه به مصرف شکلات تمایل پیدا می کنند اما محققان هنوز دقیقا قادر به توضیح علت آن نیستند.مطالعه ای روی ۹۳۰ نفر که ۷۰%مرد و ۳۰% زن بودند با هدف بررسی وضعیت روحی فرد و میزان مصرف شکلات انجام شد ،افرادی که وضعیت روحی خوبی نداشتند به میزان قابل توجهی شکلات بیشتری می خوردند.

همان طور که در ابتدا گفتم علت این رابطه دقیقا مشخص نیست اما یک توضیح احتمالی برای آن می تواند وجود موادی در شکلات باشد که مانند محرک عمل می کنند یا موادی که تولید هورمون هایی مانند سروتونین که نشاط آور هستند را افزایش می دهند.

تحقیقات آینده علت این پدیده و رابطه ی شکلات و افسردگی را مشخص تر خواهند کرد.

 

  منبع :
live science
  برچسب ها :  نظرات