هواپیمای بدون سرنشین خورشیدی جهت ایجاد دسترسی به اینترنت

فیسبوک برای اولین بار از هواپیمای بدون سرنشین در مقیاس کامل رونمایی می کند که هدف آن دسترسی به اینترنت در مناطق دور افتاده جهان است.

این هواپیما با نام اختصاصی Aquila، قادر به پرواز بدون فرود به مدت سه ماه است که در طول این پرواز، از یک لیزر برای فرستادن دیتا به ایستگاه پایه بر روی زمین استفاده می کند.

بر اساس اعلام این شرکت، طول بال های هواپیماهای بدون سرنشین معادل طول بال های یک بوئینگ ۷۳۷ آمریکایی است و در بازه ۱۸ تا ۲۷ کیلومتر بالاتر از ارتفاع هواپیماهای تجاری پرواز می کند که در نتیجه، تغییرات آب و هوایی اثری بر آن نخواهد داشت. این شرکت قصد دارد از یک شبکه مرتبط از هواپیماهای بدون سرنشین، جهت دسترسی به اینترنت در مناطق روستایی با وسعت زیاد استفاده کند. با این حال، مانند پروژه (Internet.org)، این شرکت به طور مستقیم با مشتریان در ارتباط نخواهد بود، بلکه با همکاری ISP های محلی به ارائه خدمات می پردازد.

“جی پاریخ” معاون بخش مهندسی فیسبوک می گوید:

((ماموریت ما اتصال همه افراد در جهان به یکدیگر است و با تکیه بر اینگونه پروژه ها، این فرصت و انگیزه برای ما ایجاد می شود که صنعت را به حرکت سریع تر در این تکنولوژی کمک کنیم)).

این پروژه که برای اولین بار در ماه مارس در انگلستان مورد آزمایش قرار گرفت، درصدد ایجاد دسترسی به اینترنت برای ۱۰% جمعیت محروم از اینترنت می باشد که بر اساس اطلاعات موجود، نوعی رقابت در پروژه های مشابه نظیر گوگل می باشد که شامل ایجاد دسترسی به اینترنت به صورت بی سیم و در مناطق روستایی با استفاده از بالن های هلیومی ارتفاع بالا تحت عنوان “پروژه لون” است که در ارتفاع مشابه هواپیماهای بدون سرنشین فیسبوک پرواز خواهند کرد.

  منبع :
Guardian
  برچسب ها :  نظرات