ماهواره-بوئینگ
شرکت بوئینگ از اولین ماهواره ای که می تواند با نیروی الکتریکی کار کند پرده برداری نمود. نام این ماهواره ABS-3A است و وزن آن چیزی در حدود ۱۹۵۰ کیلوگرم است. این ماهواره قرار است که در باندهای مخابراتی C و KU به ارائه خدمات به کشورهای خاورمیانه، آمریکای جنوبی و آفریقا بپردازد.
تمامی ماهواره های به کار گرفته شده در مدار زمین، نیروی پیشران خود را با استفاده از مخازن گاز تعبیه شده در ماهواره تامین می کنند. اما ABS-3A از این قائده مستثنا است.
در این ماهواره از سیستم نیروی محرکه‌ی زنون یون استفاده شده است که از میدان مغناطیسی برای ایجاد نیروی پیشران به روش فشار وارد کردن به یون‌ها بهره گرفته شده است. مصرف پیش بینی شده ی زنون این ماهواره در هر سال بالغ بر ۵.۵ کیلوگرم پیش بینی شده است. عمر مفید این ماهواره نیز ۱۵ سال تخمین زده شده است.
در مقایسه با سایر ماهواره ها مصرف سوخت ABS-3A تقریبا به ۱/۱۰ رسیده است.
این ماهواره در ماه مارس توسط موشک فالکون به فضا فرستاده شده است و کنترل آن نیز توسط Asia Broadcast Satellite انجام می شود. بوئینگ ۱ ماه قبل از زمان برنامه ریزی شده این ماهواره را تحویل داده بود.

  منبع :
absatellite
  برچسب ها :  نظرات