کورهان ارسینطراح خلاق، طرح‌هایی بااستفاده از وسایل آشپزخانه و شخصیت‌های انیمیشنی درست کرده و درباره آنها مینویسد: “من وهمسرم با دودل‎های ابله و وسایل آشپزخانه این طرح‌ها را آماده کردیم.”

 

خلاقیت-در-نقاشی

خلاقیت-در-نقاشی

خلاقیت-در-نقاشی

خلاقیت-در-نقاشی

خلاقیت-در-نقاشی

خلاقیت-در-نقاشی

خلاقیت-در-نقاشی

خلاقیت-در-نقاشی

خلاقیت-در-نقاشی

خلاقیت-در-نقاشی

خلاقیت-در-نقاشی

خلاقیت-در-نقاشی

برگرفته از : Boredpanda
  برچسب ها :  نظرات