کتاب ندیده بانی مجموعه شعر یاسر قنبرلو است که توسط انتشارات فصل پنجم منتشر شده است .این شاعر جوان از ترکیب های دلنشین زیادی در شعر های خود استفاده کرده است .اشعار او رنگ بوی امروزی دارد و هرگز از خواندن مجموعه شعر این شاعر خسته نمیشوید. اسم کتاب از این بیت زیبای کتاب است.
دو سال میگذرد من هنوز سربازم/وظیفه روز و شبم ندیده بانی توست
ترکیب “ندیده بانی” یک کلمه جدید ابداع شده توسط شاعر است که به حق کلمه ای زیباست و در شعر رخ مینماید ،این کلمه ابداع شده آنقدر زیبا هست که به عنوان نام کتاب انتخاب شده است. جلد زیبای کتاب نیز شما رو به خود جذب میکند.

ندیده-بانی

در شعر های این شاعر جوان، شیرینی و دلکشی غزل های فارسی به روشنی نمایان است و مهمترین ویژگی شعرها زبان امروزی آن هاست.
شعر های زیبای یاسر قنبرلو در اسلوب های متفاوتی در کتاب خود نمایی میکند ،که شاید اگر در یک اسلوب مشخص قرار میگرفت ، مخاطب کتاب در انتخاب کتاب راحت تر بود .
ذهن برتر خود را از لذت این اشعار دلکش بی بهره نگذارید.

تهیه شده در : brainclippy.com
  برچسب ها :  نظرات