کارن لیبکابهنرمند بااستعداد آلابامایی، نقاشی‌هایی زیبا کشیده که حتی بعضی از آنها را میتوان در یک سکه جا داد.

 

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

نقاشی‌های-کوچک-کارن-لیبکاب

برگرفته از : Boredpanda
  برچسب ها :  نظرات