نقاشی با قهوه هرروزه درحال ترویج بین افراد مختلف در سراسر دنیاست. هنرمندی به نام Ghidaq AL-Nizar از کشور اندونزی دست به ابتکار جالبی زد و برگ درختان و گیاهان مختلف را بوم نقاشی خود قرار داد.

 
نقاشی-با-قهوه

نقاشی-با-قهوه

نقاشی-با-قهوه

نقاشی-با-قهوه

نقاشی-با-قهوه

نقاشی-با-قهوه

نقاشی-با-قهوه

نقاشی-با-قهوه

نقاشی-با-قهوه

نقاشی-با-قهوه

نقاشی-با-قهوه

نقاشی-با-قهوه

نقاشی-با-قهوه

 

برگرفته از : Bored Panda
  برچسب ها :  نظرات