نوروفیدبک در اصل نوعی بیوفیدبک است که با استفاده از ثبت امواج الکتریکی مغز و دادن بازخورد به فرد تلاش می‌کند که نوعی خودتنظیمی را به آزمودنی آموزش دهد. بازخورد به طور معمول از راه صدا یا تصویر به فرد ارائه می‌شود و از این طریق فرد متوجه می‌شود که آیا تغییر مناسبی را در فعالیت امواج مغزی خود ایجاد کرده است یا خیر.

 

در نوروفیدبک سنسورهایی که الکترود نامیده می‌شوند بر روی پوست سر بیمار قرارمی‌گیرند. این سنسورها فعالیت الکتریکی مغز فرد را ثبت و در غالب امواج مغزی (دراغلب موارد به شکل شبیه‌سازی شده در قالب یک بازی کامپیوتری یا فیلم ویدئویی) به اونشان می‌دهند. در این حالت پخش فیلم یا هدایت بازی کامپیوتری بدون استفاده از دست وتنها با امواج مغزی شخص انجام می‌شود.

به این شکل فرد با دیدن پیشرفت یا توقف بازی و گرفتن پاداش یا از دست دادن امتیاز و یا تغییراتی که در صدا یا پخش فیلم به وجود می‌آید، پی به شرایط مطلوب یا نامطلوب امواج مغزی خود برده و سعی می‌کند تا با هدایت بازی یا فیلم، وضعیت تولید امواج مغزی خود را اصلاح کند.

مطالعات درباره نوروفیدیک تقریباً از دهه ششم قرن بیستم میلادی آغاز شده است و هنوز هم یکی از حیطه‌های فعال پژوهشی در علوم مغز می‌باشد.

 

«نوروفیدبک» به عنوان یک روش درمانی برای دامنۀ وسیعی از اختلالات روان‌شناختی، به طور فزاینده‌ای در حال کسب جایگاهی معتبر در جوامع علمی و بالینی می‌باشد. این رویکرد، خود تنظیمی هیجانی، الگوهای خواب، سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و مشکلات‌ هیجانی مرتبط با (ADD/ADHD) «بیش‌فعالی» را بهبود می‌بخشد. نوروفیدبک به طور معمول به همراه پروتکل‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که ممکن است شامل داروها، درمان آموزشی، اصلاح رفتار، ورزش، روان‌درمانی، گفتاردرمانی و… باشند. در مواردی که دارو، بخشی از درمان است، نوروفیدبک می‌تواند موجب موثر واقع شدن دارو در دوزهای پایین‌تر شود. در کتاب حاضر، نحوۀ کارکرد و کژکاری مغز، پویایی و نشانه‌های (ADD/AHD) «بیش‌فعالی» و خاستگاه نوروفیدبک و روندهای درمانی آن بررسی شده است.افسانه زادایی از ADHD،چرخ و فلک ADHD، نوروفیدبک:آموزش مغز کامپیوتر از جمله فصل های کتاب حاضر است. دکتر آباربابل در پپیشگفتار این کتاب بیان میکند که موفقیت نوروفیدبک در درمان بخشی از اختلالات دوران کودکی نشانه یک پیشرفت عظیم بشمار امده و نگرش های خصمانه متخصصان سنتی در مورد نوروفیدبک بلحاظ علمی،بالینی و عملی ناآگاهانه تلقی میشود. در این کتاب مزایای استفاده از نوروفیدبک در درمان ADHD به زبان ساده و علمی مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نویسنده :مارک اشتاین برگ، سیگفرید اوتمر 
مترجمان :رضا رستمی، علی نیلوفری 

تهیه شده در : BrainClippy.com
  برچسب ها :  نظرات