همه‌ی ما در مسافرت‌ها از خود و کسانی که باما همراهند عکس میگیریم و آنهارا یادگاری نگه میداریم. عکاس عکس‌های زیر ادعا کرده بود که با نامزد خود به مسافرت میرود و عکس‌ها را او میگیرد ولی در انتها ببینید که او با همه شوخی کرده است 🙂

همسفرتان-کیست؟

همسفرتان-کیست؟

همسفرتان-کیست؟

همسفرتان-کیست؟

همسفرتان-کیست؟

همسفرتان-کیست؟

همسفرتان-کیست؟

همسفرتان-کیست؟

همسفرتان-کیست؟

همسفرتان-کیست؟

همسفرتان-کیست؟

همسفرتان-کیست؟

همسفرتان-کیست؟

برگرفته از : Boredpanda
  برچسب ها :  نظرات