اشیاء ساده زیادی در زندگی روزمره در اطراف ما وجود دارند که ما آنها را نادیده میگیریم و از آنها ساده رد می شویم. هنرمند kristian-mensa این اشباه بی کاربرد را در هنر خود میگنجاند و آثار هنری جالبی را با استفاده از آنها  خلق میکند.

هنر استفاده از اشیاء روزمره

هنر استفاده از اشیاء روزمره

هنر استفاده از اشیاء روزمره

هنر استفاده از اشیاء روزمره

هنر استفاده از اشیاء روزمره

هنر استفاده از اشیاء روزمره

هنر استفاده از اشیاء روزمره

هنر استفاده از اشیاء روزمره

هنر استفاده از اشیاء روزمره

هنر استفاده از اشیاء روزمره

هنر استفاده از اشیاء روزمره

هنر استفاده از اشیاء روزمره

هنر استفاده از اشیاء روزمره

هنر استفاده از اشیاء روزمره

 

برگرفته از : Bored Panda
  برچسب ها :  نظرات