اگر از هندزفری های اپل استفاده کرده باشید میدانید که کیفیت صدای آن فوق العاده است ، اما این تنها ویژگی این محصول نیست.

در این مقاله به ذکر برخی از ویژگیهای آن میپردازیم :

Earpod

١-با یکبار فشار دادن دکمه میانی موزیک پخش/متوقف میشه.
٢-با دوبار فشار دادن دکمه میانی میتونین برین به موزیک بعدی.
٣-با سه بار فشار دادن دکمه میانی میتونین برین به اهنگ قبلی.
۴-اگه دوبار دکمه میانی رو بزنین و بار دوم دکمه میانی رو بگیرین و ول نکنین آهنگ میره جلو.
۵-اگه سه بار دکمه میانی رو بزنین و بار سوم دکمه میانی رو بگیرین و ول نکنین آهنگ میره عقب.
۶-وقتی توی دوربین هستین با فشار دادن دکمه کم و زیاد کردن صدا میتونین عکس بگیرین
٧-اگه تماسی دریافت کنین با یکبار فشار دادنِ دکمه میانی میتونین به تماس جواب و با ٢بار فشار دادنش میتونین اونرو رو قطع کنین.

٨-اگه دکمه میانی رو بگیرین وُیس کنترل یا سیری براتون فعال میشه.

  منبع :
Apple Support
  برچسب ها :  نظرات