early-fatherhood-and-midlife-death

در تحقیقات جدید پی برده اند که مردانی که در سنین جوانی پدر می شوند ،خطر مرگ در میانسالی(یعنی در اواخر دهه ۴۰ یا اوایل دهه۵۰ زندگی)در آنها افزایش می یابد.مردانی که اولین بچه آنها در سن ۲۲ سالگی به دنیا می آید در مقایسه با مردانی که اولین بچه آنها در سنین۲۵ یا ۲۶ سالگی به دنیا می آید، ۲۶%بیشتر و مردانی که کمی دیرتر پدر میشوند یعنی بین ۲۲-۲۴سالگی ،۱۴%بیشتر ،به مرگ در میانسالی دچار میشوند.

چنین فرضیه ای وجود دارد که پدران جوان سلامت ضعیفتری نسبت به پدران ۲۵ساله یا مسن تر دارند اما هنوز به صورت قطعی اثبات نشده است.تحقیقات در آینده ممکن است ارتباط بین پدر شدن در جوانی و چگونگی اثر محیط و موقعیت خانوادگی و ژنتیک بر مرگ در میانسالی را ازبین ببرند..همچنین چنین فرضیه ای هم ممکن است که پدر شدن در جوانی ،برنامه شغل حرفه ای فرد را بهم میریزد و او را وادار به وارد شدن به مشاغل با حقوق کم میکند که سلامت او راهم به خطر می اندازد.

همانطور که میدانیم پدر و مادر شدن در جوانی چالش برانگیز است و مهم است که اعضای خانواده و کادر بهداشتی درمانی توجه کنند که نه تنها مادران جوان بلکه پدران جوان هم نیاز به حمایت دارند.

تحقیقات قبلی ارتباطی بین پدرشدن زود هنگام و خطر مرگ در میانسالی را پیدا کردند اما تحقیقات جدید برای قطعی کردن نتیجه برادران را به عنوان گروه شاهد در نظر میگیرند و میگویند :تحقیقات قبلی و گروه های آزمایش شده ی قبلی قابل اعتماد نیستند چون فاکتورهای ژنتیکی و محیطی هم در خطر مرگ میانسالی موثرند.همچنین محققان پدرها را صرفنظر از رابطه فامیلی هم بررسی کرده اند.آنها اطلاعات ۳۰۵۰۰ مرد که در سالهای ۱۹۴۰-۱۹۵۰ در فنلاند به دنیا آمده بودند و همه ی آنها قبل از رسیدن به سن ۴۵ سال پدر شده بودند را به دست آورده و این پدرها را تا سن ۵۴ سالگی زیر نظر گرفتند:۱۵%آنها تا ۲۲ سالگی پدر شدند ،۲۹%آنها از ۲۲-۲۴ سالگی ،۱۸% آنها ۲۵-۲۶ سالگی و ۳۸% بقیه در سن ۲۷ سالگی یا دیرتر پدر شدند.در این مطالعه از هر ۲۰ پدر ۱ نفر فوت کرد و مهمترین علت فوت حمله قلبی(۲۱%)و دومین علت مسمومیت به وسیله الکل بود(۱۶%).مشخص شد کسانی که در سنین بالاتری پدر شده اند خطر مرگ پایین تری دارند.مردانی که اولین بچه ی آنها در ۳۰-۴۴ سالگی به دنیا آمده است ۲۵%کمتر میمیرند تا پدران ۲۵-۲۶ ساله.

نتیجه به این صورت درآمد که ارتباط بین مرگ و میردر میانسالی و پدر شدن درجوانی یک رابطه علت و معلولی است نه یک همبستگی ساده.نتیجه ی این مطالعات آشکارا این قضیه را بیان میکند که پدران جوان که برای نیاز خانواده و برای ترویج رفتارهای سلامت و آینده سالم در حال تلاش هستند ، نیاز به حمایت دارند .

  منبع :
livescience
  برچسب ها :  نظرات