پیش-بینی-سرطان-ریه

ممکن است روزی پژوهشگران خطر سرطان ریه را با بررسی تلومر هایی که DNA را محافظت می کنند ، پیش بینی کنند.محققان به تازگی دریافتند :افرادی با تلومرهای بلند خطر بیشتری در ابتلا به سرطان ریه دارند اما این خطر در مورد سرطان های دیگر صادق نیست.

تلومرها ، قطعات محافظتی از DNA هستند که از آسیب به انتهای کروموزوم جلوگیری می کنند.طول تلومر به طور طبیعی با تقسیم سلولی کوتاه می شود.

پژوهشگران مشغول آماده کردن شواهد قانع کننده از ارتباط بین تلومرهای بلند و افزایش خطر آدنوکارسینوم (تومور بدخیم یا سرطان) ریه هستند.فرضیه غالب این است که تلومرهای کوتاه برای سلامتی مضر هستند اما ظاهرا این فرضیه برای همه گونه های سرطان صادق نیست.پژوهشگران اطلاعات ژنتیکی بیش از ۵۰۰۰۰ بیمار سرطانی و ۶۰۰۰۰ فرد بدون سرطان را برای پی بردن به ارتباط بین تلومر بلند و خطر ابتلا به ۵ نوع سرطان :پستان، ریه، کولون(روده بزرگ)، تخمدان و پروستات آنالیز کردند.نتایج این پژوهش رابطه ای بین تلومرهای بلند و افزایش خطر سرطان ریه نشان داد اما رابطه ی مهم بین تلومر بلند و انواع دیگر سرطان نبود.پژوهشگران می گویند چون تلومرهای بلند در تقسیم سلولی پیج های بیشتری میخورند ،سلول ها می توانند بیشتر زنده بمانند و احتمال ایجاد جهش هایی که باعث سرطان می شوند بالا میرود.

ارتباط پیچیده ای بین تلومرهای بلند و خطر سرطان وجود دارد که نیازمند اطلاعات بیشتری است.این مطالعه می تواند راهنمایی برای پژوهشهای بعدی در این زمینه باشد.

  منبع :
webmd
  برچسب ها :  نظرات