خطرات-غذاهای-کنسروی-بر-سلامت

بسیاری از افراد برای تهیه فوری غذا از غذاهای کنسروی استفاده می کنند.

ماده ی شیمیایی که برای تولید جداره داخلی قوطی های کنسرو استفاده می شود میتواند به کلیه ها آسیب بزند و خطر بیماری های قلبی عروقی را نیز افزایش دهد.

پژوهشگران برای تحقیق در این باره نمونه ی ادرار ۶۶۷ فرد ۶-۱۹ سال را تهیه کردند و سطح BPA ی آن را با سطح پروتئینی به نام آلبومین مقایسه کردند.(BPA یا بیسفنول A ماده ای است که برای ساخت جداره های داخلی قوطی های کنسرو استفاده میشود.)مقدار بیش از حد آلبومین در ادرار نشانه مشکلات کلیوی و اغلب زمینه ساز بیماری های قلبی عروقی و بیماری های مزمن کلیوی است.

پژوهشگران دریافتند که بین سطح بالای آلبومین در ادرار و مقدار BPA ی ادرار رابطه مستقیمی وجود دارد و متاسفانه سطح بالای  BPA در کودکان دارای اضافه وزن مشهودتر است.به طور معمول آلبومین در ادرار یافت نمیشود چون بافت کلیه سالم سبب بازجذب آن به خون می شود.اما مطالعه روی حیوانات نشان داده است وجود BPA ،باعث نشت آلبومین در ادرار میشود.

آلبومین در ادرار با بیماری های قلبی عروقی هم رابطه داشته و همچنین می تواند نشانگر اختلال عملکرد سلول های اندوتلیالی باشد .در شرایطی که (اندوتلیوم) رگ های خونی دچار مشکل میشود انقباض و انبساط آن ها به خوبی صورت نمیگیرد و خطر بیماری ها را از سکته و دیابت گرفته تا آلزایمر بالا می برد.اگرچه این مطالعه روی کودکان و نوجوانان انجام گرفته است ولی در گذشته این نتیجه به دست آمده است که BPA اثر مشابهی بر آلبومین در بزرگسالان هم دارد.

اگرچه رژیم غذایی ناسالم و نداشتن فعالیت جسمی عامل خطر چاقی مفرط و بیماری های قلبی عروقی است اما این مطالعه نشان داد که مواد شیمیایی موجود در محیط هم به طور مستقل در ایجاد بیماری ها نقش دارند.اجتناب از استفاده ی غذاهای کنسروی بهترین راه برای دور نگه داشتن  BPA از رژیم غذایی است .پس برای پیشگیری از این مشکلات از مصرف غذاهای کنسروی بپرهیزید.

  منبع :
prevention
  برچسب ها :  نظرات