Nutrition-During-Pregnancy-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدید ترین تحقیقات نشان داده که در همان اوایل بارداری،دستگاه گوارش مادر،میزان جذب انرژی را برای تامین نیاز جنین افزایش می دهد.

یافته ها نشان داده اند که دستگاه گوارش مادر وسیع تر می شود و تطابق می یابد درنتیجه ازیک مقدار غذا ،انرژی بیشتری نسبت به قبل جذب می کند!

“هورمون ها” روده را برای افزایش میزان جذب انرژی آماده می کنند

قبلا تصور دانشمندان بر این بود که همراه با رشد جنین،اشتهای مادر هم افزایش می یابد،اما مطالعات اخیر نشان داد که هورمونی به نام “هورمون جوانی” روده را برای تطبیق با شرایط جدید و برآوردن نیاز به انرژی در حال افزایش تخم بارور شده آماده می کند.

این هورمون جوانی همچنین متابولیسم چربی ها را در بدن تغییر می دهد.

محققان بر ابن باورند که می توان گفت دلیل مشکل بودن کاهش وزن پس از بارداری هم به این دلیل است که دستگاه گوارش وسیع مانده و بدن همچنان درحال دریافت کالری بیشتر است و مقدار انرژی زیادی جذب می کند.

 

  منبع :
سایت medicalnewstoday.com
  برچسب ها :  نظرات