*اکثر دانه ها هرگز رشد نمی کنند پس اگر واقعا می خواهید چیزی اتفاق بیفتد بهتر است بیش از یکبار  تلاش کنید

*سنگی که طاقت ضربه های تیشه را ندارد تندیس زیبا نخواهد شد
* شرط درآمد کار است نه دانستن کار ؛ پس به سوی  کار بروید نترسید و  نگویید کاری بلد نیستم
* خداوند زمین را مدور آفرید تا به انسان بگوید همان لحظه ای که فکر می کنید به آخر دنیا رسیده اید ، درست در نقطه آغاز هستید.
* برای داشتن چیزی که تا به حال نداشته اید باید کسی باشید که تا به حال نبوده اید.
*  همیشه امید داشته باش چون همیشه فردایی هست.
*  همه ی ما می دانیم که  اگه صخره و سنگ در مسیر رودخانه ی زندگیمان نباشد صدای آب زیبا نخواهد بود .

*  نگرانی ها هرگز از غصه های  فردا کم نمیکنند بلکه فقط شادی امروز را از بین می برند.
* بسان رود که در شیب صخره سر به سنگ میزند رونده باش امید هیچ معجزه ای ز مرده نیست ، زنده باش .

* کاغذ سفید را هر چقدر هم تمیز و زیبا باشد کسی قاب نمیگیرد ، برای ماندگاری در ذهنها باید حرفی برای گفتن داشت.
* این روزها باد می وزد … میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی،  تصمیم با توست .
*  ۲۰سالِ بعد ، بابتِ کارهایی که نکرده ای بیشتر افسوس خواهی خورد تا بابتِ کارهایی که کرده ای ، پس   روحیه ی تسلیم پذیری را کنار بگذار ، از حاشیه ی امنیت بیرون بیا ، جستجو کن ، بگرد ، آرزو کن ، کشف کن .
* آنچه مهم است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .
* وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید ، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند ، نه رفتار و عملکرد شما.

* سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد.
* افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.

 

 

شاداب و موفق باشید .

 

  منبع :
beytoote
  برچسب ها :  نظرات