مریخ

لحظاتی قبل ناسا در کنفرانس خبری خود وجود آب در سطح مریخ را تایید کرد. دانشمندان موفق شدند که در سطح مریخ نمک هیدراته را کشف نمایند که نشان دهنده ی وجود آب مایع در آن جا بوده است.
به نظر می رسد که آب در سطح مریخ خیلی بیشتر از آنچه در گذشته تصور می شد وجود داشته باشد. البته در گذشته دانشمندان وجود رگه های آب را تایید نموده بودند اما نمی توانستند بدون وجود نمک در آن نقاط به وجود حتمی آب پی ببرند.

حال این نکته حایز اهمیت است که در دمای ۵۶- سطح مریخ چگونه آب مایع می تواند وجود داشته باشد؟ می توان پاسخ این سوال را با دانستن این نکته که در تابستان همزمان با گرم شدن هوا، نمکی که در آب وجود دارد باعث می شود دمای انجماد آب پایین بیاید و این دو عامل باعث به وجود آمدن آب مایع می شوند، داد.

آب-در-سطح-مریخ

محققان هنوز موفق به پیدا کردن منشا این آب نشده اند. البته با توجه با رطوبت بسیار ناچیز سیاره مریخ احتمال اینکه آب از طریق جو به سطح مریخ رسیده باشد کم است، اما ممکن است آب در حفره های زیر زمینی انباشته شده و در فصول گرم سال توانایی آن را که به سطح مریخ برسد پیدا کند.
دانسته های ما در حال حاضر به این که مریخ دارای یخ های عظیمی می باشد و در گذشته نیز اقیانوس های وسیعی داشته، محدود می شود. اما با دانستن این مطلب جدید دید ما نسبت به این سیاره که در گذشته یک کویر پهناور پنداشته می شد، عوض خواهد شد.

  منبع :
nature nytimes
  برچسب ها :  نظرات